Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A novel approach for synthesising sinus waveforms at power level

Güç seviyesindeki sinüs dalga şekillerinin sentezlenmesinde yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153603 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NOVEL APPROACH FOR SYNTHESISING SINUS WAVEFORMS AT POWER LEVEL ŞEDELE, Serkan Paki M Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof Dr H Bülent ERTAN January 2004, 142 pages In variable speed motor drive and uninterruptible power supply (UPS) applications, taditional method is to employ some kind of a modulation technique at a high frequency typically 6 kHz to 20 kHz range In these modulation techniques, the switches are hard switched The result is application of a series of pulses to the load, and if the load is inductive, sine wave current flows into the load Hard and rapid switching causes a voltage waveform with a very high dv/dt (rate of change in voltage) causing high EMI problems, reduced life expectancy of the motor and additional losses So a power supply generating pure sinusoidal voltage waveform is very desirable In industry some low pass filters called sinusoidal filters, are used at the output of the inverters but this comes with additional cost and bulky filter elements ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz GÜÇ SEVİYESİNDEKİ SİNÜS DALGA ŞEKİLLERİNİN SENTEZLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM ŞEDELE, Serkan Paki Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof Dr H Bülent ERTAN Ocak 2004, 142 sayfa Değişken hızlı motor sürücüleri ve kesintisiz güç kaynakları, kısaca "yüksek frekanslı eviriciler", çıkış gerilimini oluşturmak için hızlı anahtarlama yapabilen transistörler (genellikle FET veya IGBT) kullanırlar Bu anahtarlar çok ani açılıp kapanırlar ve bu işlem açık ve kapalı olmak üzere iki durumdan oluşur ve ara durumlar içermez Bunun sonucu olarak bir dizi darbeden meydana gelen bir gerilim oluşur ve de eğer yük endüktif ise motora sinüs dalga şekilli bir akım akar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.