Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A novel architecture proposal for multi-access management in IP-based future wireless networks

Geleceğin IP tabanlı kablosuz ağlarında çoklu erişim yönetimi için yeni bir mimari önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As the wireless networking technologies advance rapidly, providing mobile users with roaming freely in heterogeneous wireless access domains, the need for multi access arises. This thesis proposes a novel Mobile Multi-Access Management Architecture (MMA-IP) for IP-based future wireless networks. The thesis includes a proposal for a PhD study towards establishing such an architecture. MMA-IP enables mobile users to utilize multiple access domains synchronously and to switch seamlessly between different access domains. In order to handle multi-access operations, MMA-IP defines a new special mobility agent, called Multi-Access Agent (MAA). The MAA is the first point for incoming packets destined to the mobile node. Upon reception of these packets, MAA routes them via different access domains according to the mobile's preferences. MMA-IP allows mobile nodes to indicate their preferences in the form of preference messages and these preferences are stored in MAA for use in multi-access decisions. The MMA-IP architecture is also extended to include the intra domain mobility management support. This extension is called Multi-Access Intra Domain Mobility Management Architecture (MAID). MAID essentially extends the multi-access support of MMA-IP 10 intra domain level and at the same time provides a proficient intra domain mobility management architecture. Further extension schemes for improved multi-access and mobility management in MMA-IP and MAID architectures are also presented. Keywords: Multi-Access, Access Domain, 4G, Mobile IP, Mobility Management, Fast Handoff, Vertical Handoff, QoS, Intra Domain Mobility Management.

Summary:

Hareketli kullanıcılara heterojen kablosuz erişim alanları arasında serbestçe dolaşma imkanı sağlayan kablosuz ağ teknolojileri hızlı bir şekilde ilerledikçe, çoklu erişim gereği artmaktadır. Bu tez, geleceğin İP tabanlı kablosuz ağları için yeni bir Hareketli Çoklu Erişim Yönetimi mimarisi (MMA-IP) önermekte ve bu mimariyi ortaya koymak üzere bir doktora çalışması önerisi içermektedir. MMA-IP, hareketli laıllanıcılara aynı anda birden fazla erişim alam kullanabilme ve bir erişim alanını kullanırken rahatlıkla diğerini kullanmaya geçme imkanı sağlamaktadır. MMA-IP, çoklu erişim operasyonlarını gerçekleştirebilmek için Çoklu Erişim Ajam (MAA) isminde yeni bir hareketlilik ajanı tanımlamaktadır. MAA, hareketli kullanıcıya gönderilen paketler için ilk noktadır. Bu paketleri aldığında, MAA, kullanıcının tercihlerine göre paketleri değişik erişim alanları üzerinden kullanıcıya ulaştırır. MMA-IP, kullanıcının tercihlerini tercih mesajları halinde belirtmesine izin verir ve bu tercihler çoklu erişim kararlarında kullanılmak üzere MAA'nın veritabanında saklanır. MMA-IP mimarisi, erişim alanı içindeki hareketlik yönetimini sağlamak üzere genişletilmiştir. Ortaya çıkan bu yeni uzantıya Çoklu Erişim Alan İçi Hareketlilik Yönetimi Mimarisi (MAID) ismi verilmiştir. MAID esas olarak MMA- IP'nin çoklu erişim desteğini erişim alam içi seviyesine taşır, ama aynı zamanda oturmuş bir erişim alam içi hareketlilik yönetimi mimarisi sunar. MMA-IP ve MAID mimarilerinde çoklu erişim ve hareketlilik yönetimi kabiliyetlerini daha da geliştirmek için bu mimarilerde uygulanabilecek yeni yöntemler de ayrıca sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Çoklu Erişim, Erişim Alanı, 4G, Mobile IP, Hareketlilik Yönetimi, Hızlı Hücre Değişimi, Dikey Hücre Değişimi, Servis Kalitesi, Alan İçi Hareketlilik Yönetimi.