Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Novel calixarene based fluorescent chemosensor for pH

pH için kaliksaren temelli yeni bir floresan moleküler algılayıcı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NOVEL CALTXARENE BASED FLUORESCENT CHEMOSENSOR FOR pH Baki, Ceren Nur M.S., Department of Biotechnology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Engin U. Akkaya Co-Supervisor: Prof. Dr. Mevlüt Ertan August 2000, 67 pages There is considerable need for novel molecular probes for fluorescent analysis and materials science chemistry. In the design of fluorescent chemosensors with desirable qualities, most straightforward approach is to make use of photo- induced electron transfer phenomenon. Fluorescent molecular sensors of pH, especially near neutrality is an attractive target in supramolecular design. We have designed and synthesized a boradiazaindacene appended calix[4]arene which signals pH changes by larger than 10-fold change in the emission intensity at 509 nm. Two-thirds of the signal takes place in the pH range 5.6 to 8.2. Calix[4]arene lower-rim H-bonding reduces the average pKa of the phenol-phenolate equilibrium by at least 4 units. Keywords: Chemosensor, photo-induced electron transfer, BODIPY dyes. Ill

Summary:

oz pH İÇİN KALIKS AREN TEMELLİ YENİ BİR FLORESAN MOLEKÜLER ALGILAYICI Baki, Ceren Nur Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Engin U. Akkaya Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mevlüt Ertan Ağustos 2000, 67 sayfa Floresans analizleri için, hala yeni moleküler algılayıcılara önemli ölçüde ihtiyaç vardır. İstenilen niteliklerde floresan moleküler algılayıcıların tasarımında en kolay yol "photoinduced" elektron aktarımı olayının kullanılmasıdır. Özellikle nötral pH yakınlarındaki, floresans moleküler pH algılayıcıları supramoleküler modellemede çekici bir hedeftir. Bu çalışmamızda 509 nm'de on kat kadar bir floresans değişimi ile pH sinyali algılayabilen boradiazaindasen bağlı bir kaliksaren türevi sentezledik. Sinyalin üçte ikisi 5.6 ile 8.2 pH aralığında yer almaktadır. Kaliks[4]arenin aşağı uçta H-bağı yapması fenol-fenolat dengesinin ortalama pK*' sini en az 4 birim azaltmaktadır. Anahtar Kelimeler: Moleküler algılayıcı, "photo-induced" elektron aktarımı, BODIPY boyar maddeleri. İV