Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü-Fen Bilimleri Enstitüsü / Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Anabilim Dalı

A novel control strategy for an organic rankine cycle based on regulating the mass distribution in the system

Organik rankine çevrimi için sistemdeki kütle dağılım düzenine dayanan özgün bir kontrol stratejisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 376722 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis devises a new control system for an organic Rankine cycle (ORC) so that it can regulate its states in case they depart from its design conditions A new complete numerical model is implemented which is verified considering mass and energy conservation of the overall system, and validated against an experimental benchmark study found in the literature The developed model's novelty is its capability of estimating pressure levels based on the mass distribution of the working fluid along system's subcomponents In particular, a liquid receiver tank that contains a fixed supply amount of working fluid is considered as part of the condenser to capture the mass distribution of the system and pressure variations in time accurately ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, tasarım koşullarından farklılaşan durumlar için kendi kendini düzenleyebilen bir organik Rankine çevrimi (ORÇ) için yeni bir kontrol sistemi oluşturmaktadır Bunun için geniş kapsamlı bir sayısal yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem sistemin kütle ve enerji korunması ilkeleri doğrultusunda doğrulanmış ve literatürde bulunan deneysel çalışmalar ile onaylanmıştır Geliştirilen yöntemin esas özelliği, sistem bileşenlerinde bulunan akışkanın kütle dağılımına göre sistem basınç seviyelerini hassas bir şekilde tahmin edebilmesidir Özellikle, belirli bir miktarda akışkan yüklenebilen bir sıvı toplama deposu yönteme dahil edilmiş ve depo, kütle dağılımının ve basıncının zamana bağlı değişimlerini yakalamak için kondansatörün bir parçası olarak kabul edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.