Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A novel design and fabrication paradigm for 3D printers: Lipro

3B yazıcılar için yeni bir tasarım ve üretim akışı: Lipro

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 528408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study starts with highlighting some disadvantages of the conventional design and fabrication pipelines of Additive Manufacturing (AM) processes. In order to overcome the major drawbacks of the conventional pipeline, a novel design and fabrication pipeline called as LIPRO is proposed and it is implemented on two different AM processes to illuminate its effectiveness on alleviating the disadvantages of the conventional approaches. A single board computer is used to realize the method on AM machines. The structure of the LIPRO based on different types of functions is explained and the developed Python scripts are appended to the thesis. By employing this method, some sample parts are fabricated with two AM processes; namely Fused Deposition Modeling and Digital Light Processing. The details of this implementation are elaborated and the advantages are discussed throughout the thesis.

Summary:

Bu çalışma, Eklemeli Üretim (EÜ) yöntemlerinde kullanılan geleneksel tasarım ve üretim akışının sorunlarını tartışarak başlamaktadır. Geleneksel akışın sahip olduğu dezavantajların üstesinden gelmek amacıyla LIPRO isimli yeni bir tasarım ve üretim akışı önerilmiş ve başarımını göstermek amacıyla iki farklı EÜ yöntemi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tek kartlı bir bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilen yöntem 3B yazıcılar üzerinde sınanmıştır. Birçok farklı fonksiyona dayanan LIPRO'un yapısı açıklanmış ve geliştirilen Python kodları tez içerisinde sunulmuştur. Önerilen yöntem iki farklı EÜ yöntemi, Eriyik Yığma Modelleme ve Sayısal Işık İşleme, kullanılarak çeşitli parçalar üretilmiştir. Uygulanan yöntemin detayları tez içerisinde açıklanmış ve avantajları tartışılmıştır.