Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A novel mobile robot navigation method based on combined feature based scan matching and FastSLAM algorithm

Öznitelik tabanlı mesafe eşleme ve FastSLAM algoritmaları birleşimi özgün hareketli robot navigasyon yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269051 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main focus of the study is the implementation of a practical indoor localization andmapping algorithm for large scale, structured indoor environments Building an incrementalconsistent map while also using it for localization is partially unsolved problem and of primeimportance for mobile robot navigation Within this framework, a combined methodconsisting of feature based scan matching and FastSLAM algorithm using LADAR andodometer sensor is presented In this method, an improved data association and localizationaccuracy is achieved by feeding the SLAM module with better incremental pose informationfrom scan matching instead of raw odometer output ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmadaki temel amaç, geniş boyutlu detaylı iç ortamlarda pratik iç ortam konumlamave haritalama algoritması gerçeklenmesidir Biriken tutarlı bir harita oluştururken bununkonumlama için kullanılması kısmen çözülmemiş bir problem olup hareketli robotnavigasyonunda başlıca öneme sahip bir konudur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.