Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A novel real-time inertial motion blur metric with applications to motion blur compensation

Özgün gerçek zamanlı ataletsel hareket bulanıklığı ölçeği ve hareket bulanıklığı giderme üzerine uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mobil robotlar, gövde salınımları ve hareket bozucularından kaynaklanan algılayıcı verilerindeki bozulmadan olumsuz etkilenirler Özellikle robot üzerinde bulunan kameralar ile kaydedilen resimlerdeki bilgi kaybı çok fazla olabilir ve bu bilgi kaybı geri alınamaz yada resmin bulanıklığını az da olsa giderebilmek işlemsel olarak masraflı olabilir Bu çalışmada, mobil kameralar ile yakalanan resimlerde oluşan ortalama hareket bulanıklığını azaltacak özgün bir yöntem önerilmiştir Bu kapsamda, sadece ataletsel veriler kullanılarak gerçek zamanlı hesaplanabilir hareket bulanıklığı ölçeği, HBÖ, türetildi ve optik akış sonuçları ile karşılaştırılarak tutarlılığı onaylandı HBÖnün kullanışlılığını ifade edebilmek için SensoRHex üzerinde hareket bulanıklığını aza indirgeyecek bir sistem yapıldı Bu sistemde, düz bir zeminde ileri doğru giden robot üzerindeki bir kamera gerçek zamanlı hesaplanan HBÖnün değerine göre harici olarak tetiklendi Önerilen sistemle alınan resimlerdeki hareket bulanıklığı sabit aralıklarla alınan resimlerdeki hareket bulanıklığı ile görsel değerlendirerek ve alınan resimler üzerinden hesaplanan bir hareket bulanıklığı ölçeği ile karşılaştırıldı HBÖ tabanlı ve resim alma anlarının kontrol edilmesine dayalı hareket bulanıklığı azaltan sistemin, ortalama hareket bulanıklığını azaltmakla kalmayıp, aşırı hareket bulanıklığına uğramış resimlerden de kaçınması, ümit vaat eden bir gerçek zamanlı hareket bulanıklığı giderme yöntemi olduğunu ortaya koymuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.