Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A novel receiver architecture for single carrier noma transmission in wideband sparse mimo channel

Tek taşıyıcılı dikgen olmayan çoklu erişim iletiminde, genişbant seyrek çok girişli çok çıkışlı kanal için özgün bir alıcı yapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 611356 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In contemporary wireless communication systems, it became necessary to provide better solutions than current communication standards because of the increasing demand for massive connectivity and throughput. Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) has become one of the promising candidates for fifth generation (5G) communication networks. In this thesis, Sparse Code Multiple Access (SCMA) is utilized as a single carrier NOMA technique. SCMA is a transmission protocol, in which multiple users shares same time slot simultaneously. Although for 5G networks, NOMA brings many advantages such as spectral efficiency, on the other hand it demands more complex receiver designs since users share same time-slot simultaneously unlike the current systems. In order to overcome this problem, a factor-graph based novel receiver architecture is proposed. In this thesis, firstly single tap channel is analyzed in multiuser scenario and performance of the factor-graph based receiver architecture is analyzed. Secondly, MIMO is utilized for multi-tap channel scenario. In massive MIMO case, different parts of receiver antennas can be allocated for different groups. Every group consists of users with spatially correlated multi-tap channels. Thus, receiver massive antenna array block can serve more than one group simultaneously. In this thesis, performance of a single group is analyzed. Several antenna inputs are combined together and used as a single input of a factor-graph based message passing algorithm (MPA). Also for each user's data prediction, received signal is passed through matched filter of that user. In the proposed receiver design, output of the factor graph is processed in order to predict possible "inter symbol interference (ISI)" from other symbols and "inter chip interference (ICI)" from other time slots of the same symbol. Therefore, the lost sparsity is recovered with the help of proposed processing. The system performance is analyzed for various channels with different number of taps, antennas, constellation points, angular spread (AS) and different levels of noise figure.

Summary:

Güncel kablosuz haberle¸sme sistemlerinde, daha yüksek hız gerektiren ve çok yüksek kullanıcı sayılı ağlarda da hizmet verebilmek amacıyla günümüzde kullanılan sistemlerden daha iyi çözümler üretilme ihtiyacı doğmuştur. Diksel Olmayan Çoklu Erişim (DOÇE) 5.Nesil (5G) haberleşme sistemleri için gelecek vaat eden seçeneklerden biri olarak ortaya çıktı. Bu tezde, Ayrık Kodlu Çoklu Eri¸sim (AKÇE) tek taşıyıcılı bir DOÇE yöntemi olarak kullanıldı. AKÇE birden çok kullanıcının aynı taşıyıcı üzerinde aynı zaman parçacığını ortak kullandığı bir sistemdir. DOÇE her ne kadar 5G sistemler için daha iyi sistem performansı ve spektral verimlilik gibi avantajlar getirse de diğer taraftan çok daha karmaşık bir alıcı yapısı gerektirmektedir. Bu problemi çözmek amacıyla faktör grafiği temelli özgün bir alıcı yapısı tasarlandı. İlk olarak, tek sekmeli kanalda tek alıcı anteni ile başarılı ölçüm yapıldı. Sonrasında çok sekmeli kanallı sistemlerin başarısı Çok Girişli Çok Çıkışlı (ÇGÇÇ) yapıdan da ararlanılarak ölçüldü. Bu senaryoda incelenen grubu, kanalları uzaysal olarak ilişkili olan kullanıcılar oluşturmaktadır. Masif ÇGÇÇ'li yapılarda antenin farklı bölgeleri farklı grupların kullanımına ayrılarak, birden fazla gruba aynı anda servis sağlayabilir. Bu tezde bir NOMA grubunun başarısı incelendi. Her grupta bir kullanıcın gönderimini tahmin etmek amacıyla, o gruba ayrılmış antenlerin çıkışları birlikte kullanılarak alınan sinyal o grubu oluşturan kullanıcıların karşıt filtresinden geçirildi ve herbir kullanıcının faktör grafiğinde tek bir girdi olarak kullanıldı. Önerilen alıcı yapısında ayrıca yan sembol karışımları ve sembol içi karışımları yok edebilmek amacıyla faktör grafiği çıkışları tekrar analiz ederek olası karışımlar alınan sinyalden ilerlemeli bir şekilde çıkarıldı. Böylece, kaybedilen ayrıklık önerilen yöntem ile geri kazanıldı. Bu çalışma; farklı sekme sayıları, farklı alıcı anten sayıları, sembol başı gönderilen bit sayısı, açısal yayılma ve farklı gürültü seviyeleri için test edildi.