Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

A novel report generation approach for medical applications: The SISDS methodology and its applications

Tıbbi uygulamalar için yeni bir rapor üretim yaklaşımı: SISDS metodu ve uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In medicine, reliable data are available only in a few areas and necessary information on prognostic implications is generally missing In spite of the fact that a great amount of money has been invested to ease the process, an effective solution has yet to be found Unfortunately, existing data collection approaches in medicine seem inadequate to provide accurate and high quality data, which is a prerequisite for building a robust and effective DDSS In this thesis, many different medical reporting methodologies and systems which have been used up to now are evaluated; their strengths and deficiencies are revealed to shed light on how to set up an ideal medical reporting type This thesis presents a new medical reporting method, namely \emph{``Structured, Interactive, Standardized and Decision Supporting Method''} (SISDS) that encompasses most of the favorable features of the existing medical reporting methods while removing most of their deficiencies such as inefficiency and cognitive overload as well as introducing and promising new advantages The method enables professionals to produce multilingual medical reports much more efficiently than the existing approaches in a novel way by allowing free-text-like data entry in a structured form ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tıpta güvenilir veri sadece birkaç alanda mevcuttur ve tanısal çıkarımlar için gerekli bilgiler genelde eksiktir Süreci kolaylaştırmak için önemli miktarlarda paralar harcanmış olmasına rağmen, henüz tam olarak etkili bir çözüm bulunamamıştır Maalesef, hâlihazırdaki veri toplama yaklaşımları tam ve yüksek kalitede verileri sağlama yönünden -ki bu konu güçlü ve etkili Tanısal Karar Destek Sistemleri (TKDS) için ön koşuldur- yetersizdir Bu tezde, şimdiye kadar kullanılan tıbbi raporlama metotları ve uygulamaları değerlendirildi; nasıl bir ideal tıbbi raporlama çeşidinin oluşturulmasına ışık tutmak için onların güçlü ve zayıf taraflarının neler olduğu ortaya koyuldu Bu tez, ``Yapısal, Etkileşimli, Standartlaştırılmış ve Karar Destekleyici Metot (SISDS)'' ismi verilen yeni bir tıbbi raporlama metodu önermektedir ki bu metot, mevcut raporlama metotlarının çoğu avantajlı özelliklerini kapsayan, bu metotların yetersizlik ve kavramsal yüklenme gibi dezavantajlarını ortadan kaldıran ve yeni bir takım özellikler sunan bir metottur Metot, tıp çalışanlarının, hâlihazırdaki yaklaşımlara kıyasla çok daha etkili bir biçimde çok dilli tıbbi raporlar üretmelerine olanak sağlamakta ve bunu serbest metin benzeri veriyi yapısal bir biçimde girmelerine olanak sağlayarak alışılmışın dışında bir yolla yapmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.