Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A novel two-parameter modulation and neutral point potential control method for the three-level neutral point clamped inverter

Üç düzeyli nötr noktası bağlantılı evirici için iki parametreli modülasyon ve nötr noktası denetim yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167131 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NOVEL TWO-PARAMETER MODULATION AND NEUTRAL POINT POTENTIAL CONTROL METHOD FOR THE THREE-LEVEL NEUTRAL POINT CLAMPED INVERTER Üstüntepe, Bülent M S , Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Asst Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz ÜÇ DÜZEYLİ NÖTR NOKTASI BAĞLANTILI EVİRİCİ İÇİN İKİ PARAMETRELİ MODÜLASYON VE NÖTR NOKTASI DENETİM YÖNTEMİ Üstüntepe, Bülent Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.