Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A novelized epic: An analysis of the Lord of the Rings trilogy by J.R.R. Tolkien in terms of the Bakhtinian distinction of the epic hero and the novelistic hero

Romanlaşmış bir destan: J .R. R. Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin Bakhtin'in destan kahramanı ve roman kahramanı ayrımı açısından incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 515219 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to explore in what ways the heroes in The Lord of the Rings trilogy embody the traits of the epic hero and in what ways they embody the traits of the novelistic hero. For such an analysis, the Bakhtinian distinction of "the epic hero" and "the novelistic hero" will be followed, and his essays in Dialogic Imagination and Problems of Dostoevsky's Poetics will be taken as the basis of the theoretical framework. In light of the Bakhtinian distinction between these two figures, the heroes in The Lord of the Rings trilogy will be studied in terms of heroic traits and in terms of the hero's representation through language, time, and space. It is claimed that, when seen through a Bakhtinian lens, the heroes in The Lord of the Rings trilogy bear predominantly novelistic hero traits while at times certain heroes of the trilogy display epic hero characteristics.

Summary:

Bu çalışma Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki kahramanların ne şekilde destan kahramanı özellikleri gösterdiğini ve ne şekilde roman kahramanı özellikleri gösterdiğini araştırmayı amaçlar. Bu inceleme için Bakhtin'in destan kahramanı ve roman kahramanı arasında yaptığı ayrım takip edilecek ve Bakhtin'in Dialogic Imagination'daki makaleleri ve Problems of Dostoevsky's Poetics eseri kuram çerçevesinin temeli olarak alınacaktır. Bakhtin'in yaptığı bu iki kahraman figürü arasındaki ayrımın ışığında, Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki kahramanlar; kahraman özellikleri, kahramanın dil, zaman ve mekan yollarıyla tasviri açılarından incelenecektir. Bakhtinsel bir bakış açısıyla görüldüğünde Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki kahramanların baskın olarak roman kahramanı özellikleri taşıdığı, zaman zaman üçlemenin belli karakterlerinin destan kahramanı özellikleri gösterdikleri öne sürülmektedir.