Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A numerical analysis of interdigitated back contacted solar cells

Birbirine kenetlenmiş arka temaslı güneş hücrelerinin sayısal analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489558 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The state-of-the-art solar cells manufactured using crystalline silicon (c-Si) are highly cost-effective, competing with fossil fuel-based energy sources However, relatively more complex cell structures (i e interdigitated back contact, IBC) need to be developed to further increase the efficiency/cost ratio ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Fosil yakıt temelli enerji kaynakları ile rekabet halinde olan kristal silicon (c-Si) kullanılarak üretilen en gelişmiş standart güneş gözeleri yüksek maliyet verimliliğine haizdir Bununla birlikte, verim/maliyet oranını artırmak için daha karmaşık göze yapılarının (Örneğin, birbirine kenetlenmiş arka temaslı güneş gözeleri, IBC) geliştirilmesi gerekmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.