Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı

A numerical approach for the solutions of fluid dynamics problems in the presence of magnetic field

Manyetik alan etkisindeki akışkanlar mekaniği problemleri için sayısal çözüm yaklaşımları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507598 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is conducted to investigate numerically the two-dimensional steady or unsteady, laminar flow of viscous, incompressible and electrically conducting fluids in complex geometries subject to either uniform inclined magnetic field or nodal magnetic sources ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, düzgün eğimli manyetik alana veya noktasal manyetik kaynaklara tabi olan kompleks geometrilerdeki viskoz, sıkıştırılamayan ve elektriksel olarak iletken akışkanların iki boyutlu zamana bağlı ya da zamana bağlı olmayan laminar akışını sayısal olarak araştırmak için yürütülmüştür Özellikle, düz ya da dalgalı duvarları olan düzensiz ve karmaşık bir yapıya sahip olan kanal kesitlerinde klasik sıvı ya da su bazlı nano-sıvı akışının ve ısı transferinin hidromanyetik doğal / karışık konveksiyonu düşünülmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.