Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

A numerical investigation of helicopter flow fields including thermal effects of exhaust hot gases

Motor egzoz sıcak gaz etkilerini de içeren helikopter akış alanlarının sayısal olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 259205 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis investigates the flow field of a twin-engine, medium lift utility helicopter numerically The effects of the exhaust hot gases emerging from the engines are accounted for in the numerical study The commercial computational fluid dynamics (CFD) software ANSYS Fluent is employed for the computations While the effects of engines are included in the computations through simple inlet and outlet boundary conditions, the main and tail rotors are simulated by the Virtual Blade Model in a time-averaged fashion Forward flight at four different advance ratios and hover in ground effect are studied The temperature distribution around the tail boom is compared to available flight test data ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çift motorlu, orta kapasiteli bir genel maksat helikopterinin akış alanını sayısal olarak incelemektedir Sayısal çalışmada motorlardan çıkan sıcak gazların etkileri hesaba katılmaktadır Hesaplamalı çözümlemeler için ticari hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yazılımı ANSYS Fluent kullanılmaktadır Motorların etkileri hesaplamalara basit sınır koşulları olarak katılırken ana ve kuyruk rotoru benzetimi Sanal Pal Modeli ile zaman-ortalamalı şekilde gerçekleştirilmektedir Dört ilerleme hızında ileri uçuş ve yer etkisinde askı durumu incelenmektedir Kuyruk bumu çevresindeki sıcaklık dağılımı eldeki uçuş test verileri ile karşılaştırılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.