Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A numerical procedure for the nonlinear analysis of reinforced concrete frames with infill walls

Dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin doğrusal olmayan analizi için sayısal bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166896 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NUMERICAL PROCEDURE FOR THE NONLINEAR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FRAMES WITH INFILL WALLS Güney, Murat Efe M Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr M Uğur Poiat Juiy 2005, 125 pages Materially non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with infill walls requires appropriate mathematical models to be adopted for the beams and the columns as well as the infill walls ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ İÇİN SAYISAL BİR YÖNTEM Güney, Murat Efe Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr M Uğur Polat Temmuz 2005 125 sayfa Dolgu duvarlı betonarme çerçeve yapıların malzeme açısından doğrusal olmayan 3 boyutlu analizinde gerek kiriş ve kolonlar için, gerekse de dolgu duvarlar için uygun matematiksel modellerim seçilmesi gerekir Bu çalışmada kolon ve kirişler için Hermit tipi kiriş elemanına dayanan bir çerçeve sonlu elemanı modeli ile dolgu duvarlar için eşdeğer çapraz çubuk modeli verilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.