Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A numerical study on response factors for steel wall-frame systems

Çelik çerçeve-perde karma sistemlerinin davranış katsayıları üzerine bir nümerik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A numerical study has been undertaken to evaluate the response of dual systems which consist of steel plate shear walls and moment resisting frames. The primary objective of the study was to investigate the influence of elastic base shear distribution between the wall and the frame on the global system response. A total of 10 walls and 30 wall-frame systems, ranging from 3 to 15 stories, were selected for numerical assessment. These systems represent cases in which the elastic base shear resisted by the frame has a share of 10%, 25%, or 50% of the total base shear resisted by the dual system. The numerical study consisted of 1600 time history analyses employing three-dimensional finite elements. All 40 structures were separately analyzed for elastic and inelastic response by subjecting to the selected suite of earthquake records. Interstory drifts, top story drift, base shears resisted by the wall and the frame were collected during each analysis. Based on the analysis results, important response quantities such as the response modification, the overstrength, the displacement amplification and ductility reduction factors are evaluated herein. Results are presented in terms of several measures such as the interstory drift ratio and the top story drift ratio. A discussion related to the influence of load share on the response factors is given.

Summary:

Moment aktaran çerçeve ile çelik perdelerden oluşan karma sistemlerin davranış katsayılarının değerlendirilmesi için numerik bir çalışma yapılmıştır. Temel amaç duvar ve çerçeve arasında elastik taban kesme kuvveti dağılımının global sistem davranışı üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Toplam 3 ve 15 kat arasında değişen katlara sahip,10 duvar ve 30 karma sistem üzerinde nümerik çalışma yürütülmüştür. Bu sistemler moment taşıyan çerçeve elastik taban kesme kuvvetinin 10%, 25%, ya da 50% sini taşıyacak şekilde tasarlandı. Söz konusu numerik çalışmada toplam 1600 üç boyutlu sonlu elemanlardan oluşan modeller kullanılarak zaman tanım alanında hesap yapılmıştır. Kırk yapının tamamı için seçilmiş deprem kayıtları altında elastik ve elastik olmayan analizler tamamlanmıştır. Analizler sonucunda yapılarda meydana gelen göreli kat ötelemeleri, tepe katı yerdeğiştirmeleri, duvar ve çerçeve tarafından taşınan taban kesme kuvvetleri kaydedilmiştir. Bu sonuçlar kullanılarak davranış katsayıları ? taşıyıcı sistem davranış katsayısı, dayanım azaltma katsayısı, dayanım fazlalığı katsayısı, deplasman büyütme faktörleri - hesaplanmıştır. Sonuçlar göreli kat öteleme oranı ve tepe katı yerdeğiştirme oranı ile ifade edilmiştir. Ayrıca elastik yük dağılımının davranış katsayıları üzerine etkileriyle ilgili yorumlara yer verilmiştir.