Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

A numerical taxonomic study on the family Plumbaginaceae in Turkey

Türkiye'deki Plumbaginaceae familyası üzerinde bir nümerik taxonomik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 418351 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study was to make evaluation of existing structure of Plumbaginaceae in Turkey in order to see infrafamilial grouping as well as infrageneric arrangement of the big genera (Limonium and Acantholimon). For this purpose, numerical taxonomic method and clustering analysis were used. Also, this was the first time that all the genera of Plumbaginaceae found in Turkey were examined together, within the same study. Herbarium specimens of 61 species were evaluated on the base of 57 morphological characters to construct data matrix. Data matrix was analysed by Multi Variate Statistical Package (MVSP) software. First, Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) analysis was used to construct phenograms. Later, Principal Component Analysis (PCA) was performed to indicate which characters were the most significant for the outcome of the analysis. Obtained results were discussed, and compared with previous findings. According to UPGMA phenogram, the genera in our study were well separated from one another, exhibiting quite natural structure. Plumbago and Ceratostigma formed one cluster that correspond to the Plumbaginoideae subfamily. The other cluster analogous to subfamily Staticoidea was formed by Goniolimon, Limoniopsis, Armeria, Psylliostachys, Acantholimon and Limonium. Within genera Acantholimon and Limonium clusters equivalent to the main sections were observed. Furthermore, it was seen that our findings were largely supported the taxonomic treatments given in the Flora of Turkey and the subsequent revisional studies. Eventually, a new generic identification key for the Plumbaginaceae in Turkey including the newly recorded genus Psylliostachys is provided. Keywords: Plumbaginaceae, numerical taxonomy, cluster analysis, Turkey

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Plumbaginaceae familyasındaki mevcut familya içi sınıflandırmanın yanısıra büyük cinslere (Limonium ve Acantholimon) ait cins içi sınıflandırmayı ortaya koymaktır. Bu amaçla, nümerik taksonomi metodu ve kümeleme analizi kullanılmıştır. Ayrıca, bu çalışma Türkiye'de bulunan tüm Plumbaginaceae cinslerini kapsayacak şekilde ilk kez aynı çalışma içerisinde ele alınmıştır. Data matriksi oluşturmak için 61 türe ait herbaryum örnekleri, 57 morfolojik karakter tabanında değerlendirilmiştir. Veri matrisi MVSP yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak, UPGMA analizi fenogramlar oluşturmak için kullanılmıştır. Daha sonra, analizin en belirgin karakterlerinin hangileri olduğunu belirlemek için PCA kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tartışılmış ve daha önceki bulgular ile karşılaştırılmıştır. UPGMA fenogramına göre çalışmadaki cinsler birbirinden açık bir şekilde ayrılarak neredeyse doğal bir yapı göstermektedir. Plumbago ve Ceratostigma, Plumbaginoideae alt familyasına karşılık gelen tek bir kümelenme oluşturmuştur. Staticoidea alt familyasına ait diğer kümelenme analojisi Goniolimon, Limoniopsis, Armeria, Psylliostachys, Acantholimon ve Limonium tarafından oluşturulmuştur. Acantholimon ve Limonium cinslerinde cins içi sınıflandırma daha önceki değerlendirmeleri desteklemektedir. Ayrıca, bulgularımızın Türkiye Flora'sında verilen taksonomik düzenlemelere ve sonrasındaki yeniden düzenleme çalışmalarıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Plumbaginaceae familyasına ilişkin yeni bir cins anahtarı yakın zamanda Türkiye'den kaydedilmiş olan Psylliostschys cinsinide içerecek şekilde verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Plumbaginaceae, nümerik taksonomi, kümelenme analizi, Türkiye