Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A P2P based failure detection model for distributed systems

Dağıtık sistemler için P2P'ye dayalı hata bulma modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181102 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A comprehensive failure detection model is proposed to detect service failuresin asynchronous distributed systems. The proposed model takes advantage of P2Ptechnology to provide required functionality. When compared to similar studies infailure detection, the presented failure detection model is more autonomous inresolving service dependencies, embodies more flexibility in providing differentfailure detection functions (like unreliable failure detectors, membership services) andoffers more security. A failure detection library is developed using JXTA P2Pframework to show realization of such a model.

Summary:

Asenkron dağıtık sistemlerde oluşan servis hatalarının yakalanabilmesi için birhata yakalama modeli sunulmuştur. Sunulan model, gerekli fonksiyonaliteyi sağlamakiçin P2P teknolojisini kullanmaktadır. Sunulan hata yakalama modeli, hata yakalamaalanında yapılan benzer çalışmalara oranla, servis bağımlılık çözümlemesinde dahaotonomdur, farklı hata yakalama mekanizmalarını (güvenilmeyen hata yakalayıcılar,üyelik sistemleri) desteklemekte daha esnektir ve daha güvenlidir. Sunulan modeligerçekleyen ve JXTA P2P mimarisini kullanan bir hata yakalama kütüphanesigeliştirilmiştir.