Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dalı

A pan-islamist in Istanbul: Jamal ad-din Afghani and Hamidian islamism, 1892-1897

İstanbul?da bir pan-islamcı: Cemaleddin Afgani ve Abdülhamid Dönemi islamcılığı, 1892-1897

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277736 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani was a prominent pan-Islamist of the nineteenth century His appeal of Muslim unity as a common front against the West and call for a regeneration of Islamic societies opened up the way for a new type of politics in Muslim lands and constituted a model for the Islamist discourse This study examines his stay in Istanbul as a guest of the Ottoman Sultan, Abdulhamid II, between 1892-1897 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Seyyid Cemaleddin Afgani ondokuzuncu yüzyılın önde gelen pan-İslamcılarından biridir Onun Batı'ya karşı ortak bir cephe olarak İslam birliği çağrısı ve İslam toplumlarının kendi içinde yenilenmesi yoluyla uyanışı yolundaki istemi Müslümanlar arasında yeni bir tür siyasetin çığırını açmış ve İslamcı söylem için bir model oluşturmuştur Bu çalışma Afgani'nin, 1892-1897 yılları arasında, Osmanlı Sultanı II Abdülhamid'in konuğu olarak Istanbul'daki ikametini incelemektedir II ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.