Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü / Termodinamik Anabilim Dalı

A parametric study about minimizing of air conditioning and lighting energy loads for a building in İzmir

İzmir?deki bir bina için iklimlendirme ve aydınlatma enerji yüklerini azaltma üzerine bir paremetrik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 243528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the effect of lighting and air-conditioning energy loads was evaluated on total electric consumption in office buildings. This evaluation took account of calculated values combined the lighting and the thermal condition effects. It was in terms of saved energy by using a daylight responsive different glazing system in comparison with an artificial lighting system by obtaining the numerical and experimental results during eight-month. Experimental result and data were classified as hourly, monthly, and seasonal terms. Furthermore the weather conditions were considered by classifying the days as clear, mixed or overcast. Energy savings obtained by daylight responsivity was investigated by evaluating the differences of glazing units according to the months and seasons. According to the results of this experimental study, up to 30% energy saving on total electric consumption could be obtained for suitable glazing units.

Summary:

Bu çalışmada, ofis binalarındaki aydınlatma ve iklimlendirme enerji yüklerinin toplam elektrik tüketimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme aydınlatma ve ısıl durum etkileri birlikte göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yapay aydınlatma sistemleri ile gün ışığı tepkiselliğini farklı camlama sistemleri için sekiz aylık süre boyunca elde edilen sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılmasıyla enerji kazanımı bağlamında incelenmiştir. Deneysel sonuçlar ve veriler mevsimlik, aylık ve saatlik olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca günlerin açık, karışık ve çok bulutlu olarak sınıflandırılması ile hava şartları da değerlendirilmeye alınmıştır. Gün ışığı tepkiselliği ile bulunan enerji kazançları; cam ünitelerin aylık ve mevsimsel olarak farklılıkları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu deneysel çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, uygun cam ünite kullanımı ile, toplam elektrik tüketiminde %30'a varan kazanç sağlanmasının mümkün olabileceği vurgulanmıştır.