Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A parametric study investigating the inertial soil-structure interaction effects on global and local deformation demands of multistory steel mrf structures resting on surface rigid mat foundations

Yüzeysel rijid radye temele oturmuş çok katlı çelik çerçeve yapılarda atalete dayalı yapı-zemin etkileşimi sonucu deformasyon taleplerinde oluşan değişikliklerin incelenmesine yönelik parametrik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238289 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In reality, dynamic response of a structure supported on a compliant soil may vary significantly from the response of same structure when supported on a rigid base. A parametric study is conducted for the analysis of the variation in the global and the local deformation demands caused by the inertial soil-structure interaction effects. For the purposes of the study, nonlinear dynamic analyses are performed on 7 steel moment-resisting frame models, which are prepared by the virtue of fixed-base and flexible-base (interacting) conditions. Foundation is modeled with the Truncated Cone Model (Wolf, 1994) with the frequency independent coefficients. Free-field earthquake acceleration records are selected to conform to NEHRP equivalent Site Classes C and D. The study is limited to the structures founded on surface rigid mat foundations subjected to vertically propagating horizontally polarized coherent shear waves. Statistical analysis based on multiple linear regression procedure is performed to represent the variation in the response. Within the scope of the study, the wave parameter and the aspect ratio are observed to be directly proportional to the variation in the response, as a general trend. Maximum beneficial contribution of the SSI is found to be 6% in both global and local deformation demands. In addition, the contribution of inertial interaction effects is found to be in a decreasing trend for the increasing levels of ductility demands. Finally, upper limits of wave parameter for H/R=0.5, 1, 2 and 3 are calculated where the variation in the demands are capped at 1.0.

Summary:

Pratikte, yumuşak zemine oturan yapıların dinamik özellikleri rijid zemine oturan yapılardan önemli seviye farklılık gösterebilir. Atalete dayalı yapı-zemin etkileşiminin yapının genel ve yerel seviyesinde meydana gelen şekil değiştirmesine olan etkisinin incelenmesi için parametric bir çalışma yapılmıştır. Bu tezde anlatılan çalışmalar kapsamında rijit-temele ve yapı zemin etkileşimine olanak tanıyan esnek-temele oturan 7 çelik çerçeve türü yapının doğrusal olmayan dinamik analizleri yapılmıştır. Zemin, parametreleri frekans uzayından bağımsız katsayılarla tanımlanan Truncated Cone Model (Wolf, 1994) ile idealleştirilmiştir. Deprem ivme kayıtları NEHRP Zemin Sınıfı C ve D'ye uyacak şekilde seçilmiştir. Bu çalışma, yüzeye doğru dik ilerleyen ve yatay polarizasyona sahip uyumlu kesme deprem dalgalarına maruz kalan yüzeysel, rijit, radye temele oturmuş yapılar için sınırlandırılmıştır. Yapının davranışındaki değişimler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve deformasyonlar doğrusal regresyon denklemleri ile temsil edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen dalga parametresi ve yapı boy oranının, yapının deformasyona bağlı davranışındaki değişimlerle doğru orantılı olarak değişitiği saptanmıştır. Atalete bağlı etkileşimin yapı davranışına olan olumlu katkısı, deformasyanlar çerçevesinde, maksimum 6% olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, yapı üzerinde artan global süneklik talebinin atalete bağlı yapı zemin etkişimini azalttığı saptanmıştır. Son olarak, defomasyon talep oranlarında 1'in altındaki azalmayı göstermek üzere, H/R=0.5, 1, 2 ve 3 için, dalga parametresinin üst sınırları hesaplanmıştır.