Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Makine Mühendisliği Bilim Dalı

A parametric study on planetary gear dynamics

Gezegen dişli dinamiği üzerine parametrik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 517455 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gezegen dişli dinamiği için kapsamlı bir parametrik çalışma gerçekleştirilmiştir Çalışma kapsamında yapılan dinamik benzetim çalışmalarında, yalnızca burulma yönündeki serbestlik derecelerini içeren, doğrusal olmayan değişken zamanlı bir model tercih edilmiştir Zamana bağlı dişli kavrama direngenlikleri dişlilere özelleşmiş bir kontak mekaniği yazılımı vasıtasıyla hesaplanmıştır Modeldeki denklemlerin çözümünde çok harmonikli Harmonik Dengeleme Metodu kullanılmıştır Gezegen dişli dinamiğinin temel dinamik modal özellikleri incelenmiştir Yapılan ilk parametrik çalışmalarda, farklı kavrama safhalaması özelliklerine, farklı sönümleme seviyelerine, farklı diş boşluklarına ve güneş-gezegen ve halka-gezegen dişli çiftleri için farklı temas oranlarına sahip gezegen dişli sistemleri incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

An extended parametric study is performed for Planetary Gear Train (PGTs) dynamics A purely torsional, non-linear time-varying model is used for the dynamic simulation of PGTs Time-dependent stiffness functions are calculated by using dedicated contact mechanics software that is specialized in gears Multi-term Harmonic Balance Method (HBM) is used for the solution of the model The fundamental modal characteristics of PGTs are explored ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.