Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Performance measurement fromework developed for the Faculty of Engineering of METU

ODTÜ Mühendislik Fakültesi için geliştirilmiş performans ölçüm yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116474 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK DEVELOPED FOR THE FACULTY OF ENGINEERING OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY TU?CU, Esra M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ODTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ PERFORMANS ÖLÇÜM YAKLAŞIMI TUĞCU, Esra Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.