Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı

A Perspective on the person-product relationship: Attachment and detachment

İnsan-ürün ilişkisine bir bakış açısı: Bağlılık ve kopukluk

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119024 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study analyses product attachment and detachment as a perspective on person- product relationship The general characteristics of the relationship between people and products were discussed through the literature survey, from the perspectives on its three elements: the person, the product and the interaction between them As being certain emotional states of this relationship, product attachment and detachment were analysed through both the literature survey and results of the field work which was conducted by interviewing a sample selection of different age, gender and socio-economic status groups The nature of product attachment and detachment and reasons for their constitution were explored It was observed that age, gender and socio-economic status, as being three broad social factors, are significant variables that affect product attachment and detachment It was also found that product attachment and detachment have certain implications on consumption levels and sustainable product design ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, insan-ürün ilişkisine bir bakış açısı olarak ürüne bağlılık ve üründen kopukluğu analiz eder insanlar ve ürünler arasındaki ilişkinin genel özellikleri, literatür araştırması yoluyla, bu ilişkinin üç unsuruna bakılarak ele alınmıştır: insan, ürün ve aralarındaki etkileşim Bu ilişkinin bazı duygusal halleri olarak, ürüne bağlılık ve üründen kopukluk hem literatür araştırması yoluyla hem de farklı yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü gruplarından seçilen örneklemeyle görüşülerek yürütülen alan çalışmasının sonuçları aracılığıyla analiz edilmiştir Ürüne bağlılık ve üründen kopukluğun özellikleri ve bunların oluşturulmasındaki nedenler araştırılmıştır Üç geniş sosyal etken olarak, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statütün ürüne bağlılık ve üründen kopukluğu etkileyen anlamlı değişkenler oldukları gözlenmiştir Ayrıca, ürüne bağlılık ve üründen kopukluğa ilişkin verilerin tüketim seviyelerine ve sürdürülebilir ürün tasarımına ilişkin çalışmalara getirilen olduğu sonucuna varılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.