Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A Phase shifter using RF MEMS technology

RF MEMS teknolojisi ile faz kaydırıcı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119187 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis reports design, fabrication, and testing of RF MEMS switches and phase shifters Shunt and series switches were designed, and they were employed in discrete and continuous phase shifters Switches operate by pulling down metal beams or bridges on the signal line by electrostatic force, hence making short circuit This short circuit is used, to either reflect signal as in shunt switches, or transmit it as in series switches Switches are also used as tunable capacitive loads on a transmission line, changing its phase velocity, hence creating phase shift This type of phase shifter is named as loaded line phase shifter Also switches are used to inchange the length of the line between input and output, by switching different length lines, to create phase shift This type of phase shifter is named as switched line phase shifter In the scope of this study, three different types of switches and two different types of phase shifters are designed Designed switches are series capacitive, shunt capacitive, and single-pole double-throw switch Designed phase shifters are loaded line and switched line phase shifters The design of switches and phase shifters are completed in the Middle East Technical University (METU), Department of Electrical and Electronics Engineering (EEE) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez RP MEMS anahtar ve faz kaydırıcıların tasarım, üretim ve testini bildirmektedir Paralel ve seri anahtarlar tasarlanmış ve bu anahtarlar faz kaydırıcılarda kullanılmıştır Anahtarlar metal kiriş veya köprülerin elektrostatik kuvvet kullanılarak sinyal hattının üzerine indirilmesi ve böylece kısa devre oluşturulması ile çalışır Bu kısa devre ya paralel anahtarlarda olduğu gibi sinyali yansıtmak için veya seri anahtarlarda olduğu gibi sinyali iletmek için kullanılır Anahtarlar aynı zamanda iletim hattı üzerine yerleştirilmiş olan ve iletim hattının faz hızım değiştirerek faz kayması yaratan ayarlanabilir sığaçlar olarak kullanılır Bu türfaz kaydırıcıya yüklenmiş hat faz kaydırıcısı denir Aynı zamanda anahtarlar faz kayması yaratmak için giriş ile çıkış arasındaki hattın uzunluğunu farklı uzunluktaki hatları anahtarlayarak değiştirirler Bu tür faz kaydırıcılara anahtarlanmış hat faz kaydırıcısı denir Bu çalışma kapsamında üç değişik anahtar türü ve iki değişik faz kaydrıcı türü tasarlanmıştır Tasarlanmış olan anahtarlar seri sığasal (kapasitif), paralel sığasal (kapasitif), ve tek girişli iki çıkışlı anahtarlardır Tasarlanmış olan faz kaydırcılar yüklenmiş hat ve anahtarlanmış hat faz kaydırıcılardır Anahtarların ve faz kaydırıcıların tasannu Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EE Müh ) bölümünde yapılmıştır Yapılar ODTÜ EE Müh bölümünde geliştirilmiş olan özel bir süreç kullanılarak ODTÜ EE Müh bölümünün mikroelektronik laboratuvarlannda üretilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.