Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A physicalistic approach to the explanatory gap problem

Açıklama boşluğu problemine fizikalist bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217819 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A given qualitative mental experience possesses qualitative aspects, or qualia, that identify and distinguish it from other qualitative mental states While some philosophers explained the mental phenomena by positing nonphysical kinds of entities, some others propose wholly physical explanations Even if those physicalistic explanations of the mental shed some light on the issue of body-mind relation, Joseph Levine claims that there still exists an explanatory gap between a qualitative mental state and the physical state supposedly responsible for it, since there is no explanation of how and why a certain kind of physical state gives rise to a specific kind of quale This thesis is an exploration of this problem and evaluation of some of the views that interpret the gap as either ontological or epistemological in order to find out whether the gap is compatible with physicalism or not ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bazı nitel zihinsel deneyimler onları diğerlerinden ayıran kimi niteliksel özelliklere sahiptir Bazı düşünürler bu zihinsel fenomenleri fiziksel olmayan varlıklarla açıklamaya çalışırken, kimileri tümüyle fiziksel açıklamalar sunmaktadırlar Bu fiziksel açıklamalar zihin-beden ilişkisini belli bir ölçüde aydınlatsa bile, Joseph Levine'e göre bir nitel zihinsel deneyim ile buna sebebiyet verdiği düşünülen fiziksel olay arasında hala bir açıklama boşluğu vardır, çünkü belli bir fiziksel olayın belli bir niteliksel ve zihinsel deneyimi neden ve nasıl doğurduğunun açıklaması yoktur Bu tezde açıklama boşluğunun fizikalizmle bağdaşıp bağdaşmayacağını görmek için, bu sorun araştırılmakta ve böylesi bir açıklama boşluğunu ontologik veya epistemolojik olarak yorumlayan bazı görüşler değerlendirilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.