Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

A pilot study in determining the status of the health and fitness industry in Turkey

Türkiye'de sağlık ve fitness endüstrisinin mevcut durumunu belirlemek için yapılan bir pilot çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PILOT STUDY IN DETERMINING THE STATUS OF THE HEALTH AND FITNESS INDUSTRY IN TURKEY Sekendiz, Betül M S , Department of Physical Education and Sport Supervisor: Prof Dr Settar Koçak April, 2005, 216 pages Before Turkey starts lamentation about her residents' poor state of health due to lack of regular physical activity, the fitness facilities should be recognized as means of exercise and recreational activities for all Yet the lack of studies regarding the status of the health -and fitness industry of Turkey such as the credentials of education and certification of the fitness professionals surges the fitness industry into the unknown The purpose of this study was to investigate the status of the health and fitness industry in Turkey In order to investigate the current status of the health and fitness industry in Turkey, a pilot study was conducted to adopt the "Survey of the Health and Fitness Industry" developed by Dean Mantia (2000) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE FİTNESS ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMUNU BELİRLEMEK İÇİN YAPILAN BİR PİLOT ÇALIŞMA Sekendiz, Betül Yüksek Lisans, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Settar Koçak Nisan, 2005, 216 sayfa Türkiye, vatandaşlarının yetersiz fiziksel aktivite düzeyi yüzünden oluşan sağlık sorunları ile ilgili pişmanlık duymadan önce, sağlıklı yaşam merkezleri herkes için egzersiz ve rekrasyonel aktivite araçları olarak kabul edilmelidir Ancak, Türkiye'de sağlıklı 'yaşam endüstrisinin çalışanlarının eğitim ve sertifika gibi vasıflarının konu alındığı çalışmaların olmayışı sağlıklı yaşam endüstrisini bilinmeyene doğru sürüklemektedir Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki sağlıklı yaşam endüstrisinin mevcut durumunu araştırmaktır Türkiye'deki sağlıklı yaşam endüstrisinin mevcut durumunu inceleyebilmek için, Dean Mantia (2000) tarafından geliştirilmiş olan "Sağlık ve Fitness Endüstrisi Anaketi" bu pilot çalışma ile Türkçe'ye uyarlanmıştır viKatılımcılara (N=167) iş operasyonları, profesyonel gelişim, büyüme ayrıcalıkları, ve müşteriyi etkileyen faktörler konularında sorular sorulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.