Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A pilot study on the development of an ecological, unperforated sound absorptive material

Ekolojik ve ses yutucu bir malzeme geliştirilmesi üzerine öncü bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371718 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Awareness of the nature has a limited capacity and the consideration that the future generations are in danger due to the rapid waste with the development of technology in the last century, is leading to sustainability and green building design concept. The hazardous effects of the industrial materials are coming out, thus, healthier, natural materials and production methods are being discovered to design healthier interior environments. Architectural acoustics requirements are one of the vital topics to provide healthy and comfortable environments. The materials that are consumed in Turkey to provide acoustical comfort requirements in terms of room and building acoustics are commonly synthetic fibers, such as glass wool and rock wool or perforated materials consisting of those fibers. The preference by architects is mostly smooth, unperforated and plain sound absorbers because of aesthetical reasons. This kind of materials frequently imported from other countries with high costs and yet, that are supported with synthetic fibers. Rock wool and glass wool are hazardous for respiration; furthermore physical touch may induce itching. Moreover, synthetic fibers, such as glass wool and rock wool are produced with high energy demands in addition to transportation costs which result in high carbon footprints. The investigation of ecological and natural materials is indispensable to provide acoustical requirements considering the health and energy efficiency. This study is focused on the development of a sound absorptive material having smooth surface and ecological features. The material is made of pumice which has large reserves in Turkey and reed, which grows in wet areas such as rivers and lakes. The binding agent for the pumice is lime, which is a more ecological binder compared with cement and gypsum products in terms of energy efficiency and acoustical performance. The selected materials are found to have great potential for improved acoustical performances in addition to being economic and ecological. The measurements of the composite acoustical performance are realized with Impedance Tube.

Summary:

Doğanın rezervlerinin sınırlı olduğu ve son yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaynakların hızla tüketilmesinin insanlığın geleceği için tehlike oluşturduğu bilinci sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramını ortaya çıkarmıştır. Endüstriyel yapı malzemelerinin sağlığa zararları ortaya çıkmakta ve daha sağlıklı, doğal malzemeler keşfedilerek ve daha sağlıklı üretim teknikleri geliştirilerek iç hava kalitesinin daha iyi olduğu mekânlar tasarlanması amaçlanmaktadır. Mimari akustik gereklilikler de sağlıklı ve konforlu yaşam şartlarının sağlanması için ön plana çıkan konulardan biridir. Hacim akustiği ve yapı akustiği konfor şartlarını sağlamak amacıyla ülkemizde yaygın olarak kullanılan malzemeler taş yünü ve cam yünü gibi sentetik lifler veya bu tür malzemelerle desteklenen delikli ürünlerden oluşmaktadır. Mimarların genel olarak tercih ettiği düz yüzeyli ses yutucu malzemeler ise daha çok yurt dışından ithal edilen yüksek maliyetli ve yine sentetik lifli malzemeler ile desteklenen ürünlerdir. Cam ve taş yünü gibi malzemeler tozuma sebebiyle solunum yollarında rahatsızlıklara sebep olabilirken fiziksel olarak temas edildiğinde cilt problemlerine de yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu tür malzemeler, üretiminde kullanılan yüksek miktardaki enerji ve taşıma maliyeti sebebiyle karbon ayak izi de yüksek olan ürünlerdir. Sağlıklı yaşam koşulları ve enerji tasarrufunun ön plana alınarak daha ekolojik ve doğal ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu tez çalışmasında geliştirilen doğal ve yerel ürünlerle ekolojik, düz yüzeyli ve deliksiz ses yutucu malzeme, ülkemizde bol miktarda rezervi bulunan pomza taşı ve ülkemizde su kenarlarında oldukça fazla üretilen ve büyük miktarı ABD'ye ihraç edilen saz bitkisinden oluşmaktadır. Pomza taşının bağlayıcısı kireç ise yüksek miktarda enerji kullanılarak üretilen ve yaygın olarak kullanılan çimentoya alternatif olarak seçilmiştir. Seçilen malzemeler sektörde yaygın olarak kullanılan malzemelere göre daha ekonomik ve ekolojik olmakla birlikte akustik performansları da oldukça yüksek olan malzemelerdir. Seçilen malzemelerle oluşturulan ürünün akustik performansı Kundt Tüplerinde ölçülerek kompozit malzemenin ses yutuculuk özellikleri ve yapısı araştırılmıştır.