Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A platform for agent behaviour design and multi agent orchestration

Multi ajanların koordinasyonu ve davranışlarının tanımlanması için bir platform

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Agents show considerable promise as a new paradigm for software development However for wider adoption and deployment of agent technology, powerful de sign and development tools are needed Such tools should empower software developers to cater agent solutions more efficiently and at a lower cost for their customers with rapidly changing requirements and differing application specifi cations In this thesis, an agent orchestration platform that allows the developers to design a complete agent-based scenario through graphical user interfaces is presented In contrast to existing systems aiming to facilitate the design of a Multi Agent System (MAS), this thesis's approach addresses the definition of the tasks within a behaviour of an agent graphically, facilitating the integration of existing applications and thus eliminating the coding effort in agent develop ment ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Fakat ajan teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça güçlü tasarım ve geliştirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır Bu araçlar yazılım geüştiricilerinin, müşterilerin hızla değişen ihtiyaçlarım ve uygulama şartnameler ine, etkili ve düşük maliyetli bir şekilde çözüm üretmelerini sağlayacaktır Bu tezde kullanıcıların bir grafik arabirim kullanarak ajan-tabanlı bir senaryoyu bir bütün halinde tasarlamalarım sağlayacak bir platform sunuluyor Çoklu ajan sis temi tasarlama hedefli varolan sistemlerin aksine bu tez; görevlerin tanımlamaları grafiksel olarak yapılması, çeşitli hazır uygulamaların bütünleştirilmesi ve böylece kodlamanın ajan geliştirme sürecinden tamamen kaldırılmasma dayalı bir yaklaş ım sunuyor Ajan davranışları temel ajan davranış bloklarının (mesaj alma, uygulama çalıştırma, karar verme vb ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.