Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A 'plural' architectural experience through 'movement', 'sensation', and 'memory' in 'time'

'hareket', 'duyumsama', ve 'anı' yoluyla 'zaman' içinde 'çoğul' mimari deneyimleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442016 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

From antiquity to the present, the supremacy of vision is an undeniable fact, which, however, shows an alteration in modern times due to the technological improvements This alteration in the supremacy of vision has also affected architecture, causing it to be experienced merely by its appearance Yet, this thesis argues that it is not sufficient to understand and experience architecture by its appearance Accordingly, this thesis aims to voice criticism towards this supremacy of vision in experiencing architecture, laying stress on the reasons why 'solely' vision is inadequate As opposed to the supremacy of vision, the thesis argues that understanding as well as experiencing a building occurs with 'dwelling' Benefiting from the field of phenomenology, the thesis introduces an interpreted understanding of dwelling, namely 'plural architectural experience' through 'movement', 'sensation' and 'memory', progressing in 'time' To concretize these defined concepts, the plural architectural experience will be narrated via METU Faculty of Architecture By this means, the importance of this plural experience is highlighted in order to create awareness for those creating and for those experiencing ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Antik dönemden bu yana, varlığını inkar edilemez bir biçimde sürdüren görsel üstünlük, modern dönemde teknolojik gelişmelerin etkisiyle değişime uğrar Mimarlığı da etkileyen bu değişim, mimarlığın sadece dış görünümüyle deneyimlenmesine neden olur Ancak bu tez, mimarlığı anlamanın ve deneyimlemenin binanın dış görünüşüyle yeterli olamayacağını savunur Bu doğrultuda, görselin tek başına yetersiz olmasının nedenlerini vurgulayarak mimarlığı deneyimlemedeki görsel üstünlüğe karşı bir eleştiri getirmeyi amaçlar Bu tez, görsel üstünlüğe karşı olarak, binayı kavramanın ve deneyimlemenin 'mesken etme'yle oluşabileceğini savunur Fenomenoloji alanından yararlanarak, mesken etme kavramına, 'hareket', 'duyumsama' ve 'anı' yoluyla 'zaman' içinde oluşan 'çoğul mimari deneyimleme' olarak yorum getirir Tanımlanan bu kavramları somutlaştırmak amacıyla, çoğul mimari deneyimleme, ODTÜ Mimarlık Fakültesi aracılığıyla anlatılır Bu sayede, hem üretenlere hem de yaşayanlara farkındalık kazandırmak amaçlanıp çoğul deneyimlemenin önemi vurgulanır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.