Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A political economic account for social democracy in Turkey during the 1990's

1990'lar Türkiye'sinde sosyal demokrasinin ekonomi politiği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481673 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to evaluate the crisis of Turkey's social democracy, whose ideological orientation has been evaluated within history of the Republican People's Party, during the 1990's. Throughout the thesis, historical evolution of social democracy until the end of 20th century both in Europe and Turkey according to reconciliation of labor and capital is examined. Besides the transformation of Turkey's social democracy by consideration of change in production and class relations during the neoliberal era; particularly the discourse and policies of the Social Democratic People's Party will be on the scope. Apart from factionalism and ideological struggles, reasons behind the crisis of Turkey's social democracy during the 1990's will be reinterpreted in accordance with reconciliation of labor and capital against the rise of neoliberalism and, externalization of relations between the state and society.

Summary:

Bu tez, düşünsel gelişimi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi içerisinde tartışılan Türkiye sosyal demokrasisinin 1990'larda yaşadığı krizin politik iktisadi değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu analiz süresince gerek Avrupa gerekse Türkiye sosyal demokrasisinin savaş sonrası dönemdeki tarihsel dönüşümü emek ve sermaye arasında sağlamaya çalıştığı uzlaşı üzerinden değerlendirilecektir. Üretim ve sınıfsal ilişkilerdeki değişimi gözeterek, Türkiye'de sosyal demokrat hareketin neoliberal dönemdeki dönüşümünün yanında; özellikle, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 1980 sonrası demokratikleşme mücadelesi üzerinde durulacaktır. Parti içerisindeki hizipleşmelerin ve ideolojik tartışmaların dışında; sosyal demokratların 1990'larda karşılaştığı krizin ardında yatan nedenler sosyal demokratların neoliberalizmin yükselişi karşısında emek-sermaye uzlaşısını sürdürme çabası ve devlet-toplum arasındaki ilişkileri dışsallaştırması üzerinden yeniden anlamlandırılmaya çalışılacaktır.