Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı

A polymeric implant for lumbar bone defects

Lumbar kemik defektleri için polimerik implant

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415510 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to develop a polymeric composite material that can be used as a lumbar fusion cage material Lumbar fusion cages are one of the devices used in spinal fusion procedures for some spinal disorders such as spondylosis and degenerative disc disease that may occur due to age, trauma or genetic reasons These devices are most frequently made of metals (e g titanium) and polymers (e g ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı lumbar füzyon kafesi malzemesi olarak kullanılabilecek polimerik kompozit bir malzeme oluşturmaktır Lumbar füzyon kafesleri, yaş ve travmaya bağlı ya da kalıtımsal olarak görülebilen spondilit ve dejeneratif disk hastalığı gibi problemlerin tedavisinde omurga füzyon ameliyatlarında kullanılan donanımlardan biridir Bu kafesler çoğunlukla metallerden (ör titanyum) veya polimerlerden (ör ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.