Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

A post-colonial analysis of the novels of v.s. naipaul

V.s. naipaul'un romanlarının post-kolonyal yaklaşımla incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208206 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is about V.S. Naipaul, the winner of the Nobel Prize in Literature in 2001. Naipaul has been chosen for this study because he is a controversial writer, who is criticised for his critical attitude towards colonial people and societies. The aim of this study has been to show, through the study of four novels of V.S. Naipaul, ?The Mystic Masseur?, ?A House for Mr Biswas?, ?The Mimic Men?, and ?A Bend in the River?, that Naipaul?s narrators and characters apply an ambivalent attitude in their criticism of postcolonial societies and characters, with the consequence that this criticism is applied on the coloniser as well. As Naipaul is a writer who was born in a country that was colonised by the British Empire, and the settings of the before-mentioned four novels are postcolonial societies, the post-colonial method of analysis has been applied in this work. To do this, post-colonial concepts and terms like ?ambivalence?, ?double vision?, ?colonial stereotypes?, ?mimicry?, ?displacement? and ?homelessness?, which have been developed by some major theorists like Edward W. Said, Homi K. Bhabha, and Bill Ashcroft et. al., have been employed. This analysis has shown that V. S. Naipaul?s narrators and characters not only criticise the postcolonial society and colonials, but also criticise the coloniser, which has been illustrated studying the double-structure, or, ambivalence in their approach to the postcolonial society and characters depicted in Naipaul?s novels.

Summary:

Bu çalısma, 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan V.S. Naipaul hakkındadır. Naipaul'un bu çalısmada ele alınması için uygun görülmesinin en önemli nedenlerinden birisi, sömürge insanlarına ve toplumlarına elestirel bir tutum takındığından dolayı tartısmalı bir yazar olmasıdır. Bu çalısmanın amacı, V.S. Naipaul'un dört romanı olan ?The Mystic Masseur?, ?A House for Mr Biswas?, ?The Mimic Men?, ve ?A Bend in the River? in incelenmesiyle Naipaul'un anlatıcı ve karakterlerinin post-kolonyal toplumları ve karakterleri elestirirken ikircikli bir tutum içinde olduklarını ve bunun sonucunda sömürgecinin de elestirildiğini ortaya çıkarmaktır. Naipaul, ?ngiliz ?mparatorluğu tarafından sömürgelestirilen bir ülkede doğduğundan ve anılan dört romanın da post-kolonyal ülkelerde geçtiğinden, bu çalısmada post-kolonyal edebi elestiri kuramı uygulanmıstır. Bu amaçla, Edward W. Said, Homi K. Bhabha, ve Bill Ashcroft gibi belli baslı kuramcılar tarafından gelistirilmis olan ?ikirciklilik?, ?ikili bakıs açısı?, ?sömürgeci önyargı kalıpları?, ?taklit?, ?yersizlik?, ?ve yurtsuzluk? gibi kavramlar kullanılmıstır. Bu çalısma göstermistir ki, V.S. Naipaul'un anlatıcı ve karakterleri, post-kolonyal toplumu ve bireylerini elestirirken aynı zamanda sömürgeciyi de elestirmektedirler. Bu sonuca, Naipaul'un anlatıcı ve karakterlerinin post-kolonyal toplum ve karakterlerine yönelik sergiledikleri ikircikli yaklasımların incelenmesiyle varılmıstır.