Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A postcolonial narratological study of silence in Abdulrazak Gurnah's Admiring Silence and By The Sea

Abdulrazak Gurnah'nın Admiring Silence ve By The Sea romanlarında sessizliğin postkolonyal ve anlatıbilimsel analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377894 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis offers a postcolonial and narratological study of silence in Abdulrazak Gurnah's novels Admiring Silence (1996) and By the Sea (2001). While presenting the protagonists with a focus on their individual traumas, Gurnah weaves their silence into larger political, social and economic contexts of colonization and post-colonization in Zanzibar and into migrancy in England. Emerging as an inevitable result of some individual, social and political pressure, protagonists' silence also becomes a tool of resistance against racially, ethnically or culturally discriminating attitudes they are exposed to in England. Narratological analysis of the novels offers an insight into their silence which covers the things they cannot or refuse to say. This study also examines the migrant experience in the novels questioning the meanings of home and identity for Gurnah's immigrant characters. Key Words: Silence, Migrancy, Home, Identity

Summary:

Bu çalışma Abdulrazak Gurnah'nın Admiring Silence (1996) ve By the Sea (2001) romanlarında sessizlik temasını postkolonyal ve anlatıbilmsel açıdan inceler. Romanların ana kahramanlarını kişisel travmalarıyla karakterize eden Gurnah, sessizliklerini ise sömürge dönemi ve sonrası Zanzibar'ının siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları ve İngiltere'de göçmenlik durumuyla ilişkilendirir. Birtakım kişisel, sosyal ve siyasi baskıların kaçınılmaz sonucu olmanın yanında, karakterlerin sessizliği İngiltere'de maruz kaldıkları irksal, etnik ya da kültürel açıdan ayrımcı tavırlara karşı bir başkaldırı haline gelir. Romanların anlatıbilimsel analizi karakterlerin sessizliklerinin altındaki söyleyemedikleri ya da söylemeyi reddettikleri şeylere ışık tutar. Bunların yanında bu çalışma göçmenlik deneyimini Gurnah'nın göçmen karakterleri açısından aidiyet ve kimlik kavramlarının anlamını sorgular. Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Göç, Ev, Kimlik