Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

A practical alignment algorithm for cassegrain type telescopes

Cassegrain tipi teleskoplar için pratik bir eksenleme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313720 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Focal plane corrected Cassegrain type optical systems have been widely used in various fields The axial alignment of complex optical systems is not easy and a practical alignment method is needed for such systems ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Odak düzlemi düzeltilmiş Cassegrain tipi optik sistemler çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır Karmaşık optik sistemlerin eksenel hizalanması kolay değildir ve bu tip sistemler için pratik bir eksenleme yöntemi gereksinimi duyulmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.