Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A practical measurement capability model for software organizations utilizing agile approaches

Çevik yaklaşımlar kullanan yazılım organizasyonları için pratik bir ölçüm yeteneği modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 505190 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Measurement is the foundation for successful software management. However, it is not easy for software organizations to evaluate their measurement practices and to determine what they should do to improve them. There are models to evaluate capability and maturity of measurement processes. However, they frequently focus on the measurement process with a guidance from a well-defined capability model, like CMMI or SPICE. Many of the software organizations following agile methodologies do not prefer to apply these process-centric maturity models. This study presents a model to assess measurement capability of software organizations by inspecting individual measures, independent from the software development approach and the process architecture organizations use. The model exemplifies measures for aspects and defines generic practices for three capability levels. Organizations can use the model to determine and improve their measurement capability. This research includes action research and exploratory case studies conducted during the development of the model, an explanatory case study conducted to implement the model, and its results. Case studies demonstrate that the model provides additional benefits to organizations utilizing agile approaches while providing similar results with the process-centric models. The findings of the explanatory case study indicate that the results of the model are accepted and found beneficial by the employees from small-, medium- and large-scale organizations that participate in the study.

Summary:

Ölçüm, başarılı yazılım yönetimi için temeldir. Ancak, yazılım organizasyonları için ölçüm aktivitelerini değerlendirmek ve bunları iyileştirmek için yapılacakları belirlemek kolay değildir. Ölçüm süreçlerinin yetenek ve olgunluğunu değerlendiren modeller bulunmaktadır, ancak bunlar sıklıkla CMMI ve SPICE gibi iyi tanımlanmış yetenek modellerini temel alarak ölçüm süreçlerine odaklanırlar. Çevik yöntemleri takip eden organizasyonların çoğu bu süreç odaklı olgunluk modellerini uygulamayı tercih etmiyor. Bu çalışma, organizasyonların kullandığı yazılım geliştirme yaklaşımından ve süreç mimarisinden bağımsız olarak, tekil ölçümleri inceleyerek yazılım organizasyonlarının ölçüm olgunluğunu değerlendiren bir yöntem sunmaktadır. Yöntem farklı bakış açıları için ölçümleri örneklemekte ve üç yetenek seviyesi için genel uygulamalar tanımlamaktadır. Organizasyonlar bu yöntemi ölçüm olgunluklarını anlamak ve iyileştirmek için kullanabilirler. Bu araştırma; modelin geliştirilmesi sırasında yürütülen eylem araştırması ve keşfedici vaka çalışmalarını, modelin uygulanması için yürütülen açıklayıcı vaka çalışmasını ve onun sonuçlarını içermektedir. Vaka çalışmaları yöntemin çevik yaklaşımlar kullanan organizasyonlara süreç odaklı yöntemlerle benzer sonuçlar sunmasına rağmen ek faydalar sunduğunu göstermiştir. Açıklayıcı vaka çalışmasının bulguları yöntemin sonuçlarının çalışmaya katılan küçük, orta ve büyük çaplı organizasyonların çalışanları tarafından kabul edildiğini ve faydalı bulunduğunu göstermiştir.