Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Practice of westernization through consumer culture: Case study on clothing patterns of students in METU

Tüketim kültürü özelinde bir batılılaşma pratiği: ODTÜ öğrencilerinin giyim kalıpları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105147 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PRACTICE OF WESTERNIZATION THROUGH CONSUMER CULTURE: A CASE STUDY ON CLOTHING PATTERNS OF STUDENTS IN METU Mücen, Barış M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE BİR BATILILAŞMA PRATİĞİ: ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM KALIPLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mücen, Barış Yüksek Lisans, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Sibel Kalaycıoğlu Ağustos 2001, 149 sayfa Bu tez, Türkiye'nin modernleşme sürecinde Batılı kültürlerle girdiği ilişki ve etkileşim sonucunda geçirdiği dönüşümü 1980 sonrası oluşan tarihi ve coğrafi koşullar çerçevesinde tartışmaktadır Kaynağını Batılı dünyadan alan, ama dünyanın küresel ve hiyerarşik örgütlenmesi sürecinde birçok coğrafyada etkili olan tüketim kültürünün 1980 sonrası dönemdeki etkisi gözönüne alınarak, bu kültürel formun Türkiye'nin modernleşme sürecinin yukarıdan aşağı olan yönelişini değiştirmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin kültürel yapısına olan etkisi incelenmiştir vBuna göre, tüketim kültürü özelinde çalışılan Batılı kültürün, Türkiye'nin kültürel yapısını dışarıdan etkileyen yapay bir faktör değil, Türkiye'de yaşayan insanların onayı ve gündelik yaşam pratikleri ile yeniden anlamlandırılması ve kullanılması sonucu içeriden üretilerek Türkiye kültürünün doğal bir parçası olduğu gösterilmeye çalışılmıştır Bu amaçla, ODTÜ öğrencilerinin giyim kalıplan ve pratikleri incelenmiş ve bu yolla Batılı modern kültürün Türkiye'nin gündelik yaşam kalıplarında ne tür anlam kategorileri oluşturduğu ve bunların sosyal ilişkilerde ne şekillerde yeniden üretildiği gösterilmeye çalışılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.