Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A predictive model for maximum interstory drift ratio (MIDR) and its implementation in probability-based design and performance assessment procedures

Maksimum göreli kat ötelemesi için tahmin denklemi ve bu denklemin ihtimale dayalı tasarım ve performans değerlendirme yöntemlerine uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Estimating nonlinear deformation demands is important for the implementation of rational seismic design and assessment methodologies to ensure the safe and reliable response of existing and new buildings against seismic action The nonlinear deformation demand estimations should consider the variability inground motions as well as the uncertainties involved in structural response ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Lineer olmayan deformasyon istemlerinin ölçülmesi, mevcut ve yeni binaların sismik etkiler altında emniyetli ve güvenilir şekilde davranmalarının sağlanmasına yönelik rasyonel sismik tasarım ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması için önemlidir Lineer olmayan deformasyon istemlerimin belirlenmesinde yer hareketindeki değişkenliğin ve yapı davranımındaki belirsizliğin hesaba katılması gerekir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.