Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Arkeometri Anabilim Dalı

A preliminary archaeometallurgical examination of some bronze coins from komana

Komana'ya ait bazı bronze sikkelerin arkeometalurjik incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 595935 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis comprises archaeometallurgical investigations on some coins found in archaeological excavations at the ancient settlement of Komana-Tokat Micro-XRF and Scanning Electron Microscope analysis methods were used in this study By means of these methods, it was aimed to obtain information about the alloy compositions of the coins found at this site dating to different periods This is also the first archaeometallurgical study on the coins found in Komana ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, antik bir yerleşim yeri olan Komana-Tokat'ta yapılan arkeolojik kazılarda bulunan bazı sikkeler üzerinde arkeometalurjik incelemeleri kapsamaktadır Bu incelemeler kapsamında Micro-XRF ve Taramalı Elektron Mikroskobu analiz yöntemleri kullanılmıştır Bu yöntemler sayesinde Komana'da bulunan sikkelerin elemental kompozisyonlarına bakılarak, bölgenin farklı dönemlerdeki alaşım kompozisyonları hakkında bilgiler elde edilmesi amaçlanmıştır Aynı zamanda bu çalışma Komana'da bulunan sikkeler üzerinde gerçekleştirilen ilk arkeometalurjik çalışmadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.