Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A preliminary study on construction of a high capacity tensiometer and its use in measurement of matric suction in unsaturated soils

Yüksek kapasiteli tansiyometre yapımı ve doymamış zeminlerde matrik emme gerilmesi ölçümünde kullanılması hakkında ön çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341135 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Soil suction is one of the main state parameters that governs unsaturated soil behaviour. Tensiometers are the only type of probe that can measure soil suction directly, but only up to 90 kPa. In the past two decades, a new type of tensiometer with much greater measurement range (up to 2 MPa) has appeared in the literature. The measurement range (i.e. capacity) of a tensiometer is limited by (i) how well it is saturated, and (ii) the air entry value of its porous interface.In this study, the first high capacity tensiometer of Turkey was designed and built. For the purpose of increasing the measurement capacity of the tensiometers, a novel saturation setup that uses a hydraulic pressurization system with capacity of 10 MPa was designed and built. A vacuum-and-pressure saturation procedure was developed. To calibrate the 10 MPa pressure transducers that form the core of the tensiometers, a high-pressure calibration setup capable of pressurizing up to 11 MPa was designed and built. By varying designs of tensiometer bodies, porous interfaces and seals, ways of increasing the suction capacity are investigated. Over a dozen tensiometer design variations are developed, and tried by exposing to atmospheric evaporation. A maximum suction measurement of 870 kPa was achieved with a conventional design; however, none of the new designs were successful. 3 successful designs were also briefly tried on soil samples

Summary:

Zemin çekme basıncı doyumamış zeminlerin davranışlarını belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Tansiyometerler 90 kPa'a kadar olan zemin çekme basınç değerlerini doğrudan ölçebilen yegane cihazlardır. Geçtiğimiz yirmi yıllık süre zarfında daha yüksek ölçüm aralığına sahip (2 MPa'a kadar) yeni bir tansiyometre türü litaratüre girmiştir. Bu tansiyometrelerin ölçüm aralığı (kapasite) (i)tansiyometrenin doyurma kalitesiyle ve (ii) gözenekli arayüzün hava giriş basıncı ile doğrudan ilgilidir.Bu çalışmada Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli tansiyometresi tasarlanmış ve üretilmiştir. Üretlilen tansiyometrenin kapasitesini arttırabilmek amacıyla hidrolik ünite yardımıyla 10 Mpa'a kadar basınç üretebilen özgün bir doyurma düzeneği tasarlanmışır. Vakum ve doyurma prosedürü geliştirilmiştir. Tansiyometrelerin ana parçalarından biri olan basınç sensörlerini 10 MPa'a kadar kalibre edebilmek için 11 MPa kapasiteli yüksek basıç kalibrasyon sistemi tasarlanmış ve üretilmiştir. Tansiyometenin kapasitesini arttırmak amacıyla çeşitli tansiyometre gövdeleri,gözeneki arayüzler ve sızdırmazlık ekipmanları denenmiştir.Birçok tansiyometre tasarım varyasyonları geliştirilmiş ve atmosferik buharlaşma altında test edilmiştir. Konvensiyonel tasarımlarla maksimum 870 kPa zemin çekme basıncı ölçülmüş; fakat yeni tasarımlardan hiçbiri başarılı sonuçlar vermemiştir. Başarılı 3 tasarım ile doymamış zemin numunelerinde çok detaylı olmayan testler yapılmıştır