Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

2006

A price-sensitive quantity-flexible supply chain contract model as a supply chain performance driver

Fiyata duyarlı ve miktar esnekliği olan bir tedarik zinciri sözleşme modelinin tedarik zinciri performans geliştiricisi olarak kullanımı

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223696

Tezi Bul
Özet:

Tedarik zinciri bir ürünün tasarım asamasından tüketicinin eline ulasıncaya kadar geçirecegi ve gerekli olan tüm asamaları kapsar. Bu çalısmamızda tedarik zinciri sözlesmelerinin bir performans gelistiricisi olarak tedarik zinciri katma degerini en üst düzeye çıkartmada nasıl kullanılabilecegi arastırılmıs ve iki sözlesme modeli incelenmistir. lk sözlesme modeli olarak, ürüne olan talebin satıs fiyatı ile baglantılı oldugu bir ortamda, üreticinin satıcıya belli bir miktarda ürün alma garantisi karsılıgı önerdigi indirimler ele alınmıstır. kinci sözlesme modeli olarak ise, üreticinin toplam tedarik zinciri katma degerini arttırmak için satıcıya önerdigi satılamayan ürünü geri alma ve satın almada miktar esnekligi saglama sözlesmeleri incelenmistir. Birinci modelde, görülecegi üzere, her ne kadar talep satıs fiyatı ile baglantılı ise de, sonuç yalnız satıcı açısından degerlendirildiginden, modelin tedarik zinciri toplam katma degeri üzerindeki etkisi belirsizdir. Diger yandan, ikinci model tedarik zincirinin toplam katma degerini arttırdıgı halde, talebin fiyat duyarlılıgı göz önüne alınmamıstır. Çalısmamızda gelistirdigimiz ve bilgisayar programları kullanarak (Appendix B) çalıstırdıgımız modelin özgün yanı, yukarıdaki iki modelin zayıf noktalarına cevap vermesi ve talebin fiyata duyarlı oldugu bir ortamda üretici-satıcı arasında miktar esnekligi saglayan bir sözlesmenin tedarik zinciri katma degerini en üst düzeye çıkarmasıdır. Çalısmamızda ayrıca sözlesmeden kaynaklanan bu ek katma deger artısının her iki tarafın da kazanması için nasıl paylastırılabilecegini öneren iki yöntem gelistirilmistir. Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Esnek Miktar Sözlesmesi, Talep Esnekligi

Summary:

A supply chain consists of all stages involved, directly or indirectly, in fulfilling a customer request. In this dissertation, we introduced supply chain contracts as a new driver to maximize supply chain profitability. We presented two supply chain contract models. First, where a retailer facing price sensitive demand may obtain a discount by committing a fixed quantity over a finite horizon, and second where a manufacturer offering buyback or quantity flexibility contracts may increase the total supply chain profit. We concluded that the first model incorporates demand as a function of the selling price but does not address the crucial issue of total supply chain surplus maximization. On the other hand, the second model, although it increases the total supply chain surplus, does not incorporate the demand elasticity. We then developed a model to address the individual weaknesses of the models discussed by incorporating the price sensitive demand into quantity flexibility contracts by determining the optimal level of product availability, as a function of the selling price, which maximizes the total supply chain profit. We also proposed two solutions to the issue of profit sharing related to the distribution of the additional supply chain profit generated by using the contracts. Furthermore, through numerical experiments using computer programs (Appendix B), we showed that our model maximizes total supply chain surplus by incorporating demand elasticity and profit sharing into quantity flexibility contracts. Keywords: Supply Chain, Quantity Flexibility Contracts, Demand Elasticity