Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı

A procedural 2d road network generation approach

Prosedürel 2-boyutlu yol ağı yaratımı yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502597 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modeling high scaled road networks with many intersections and distant streets takes a serious amount of modelers' time. The amount of work modelers need can be reduced by generating the basic model procedurally; therefore, modelers spend more time to work on the details. In this thesis, we focus on procedurally generating low detailed and lightweight 2D road network models with dynamic lanes and lines. Our system also has the same basic abilities with the traditional road network modeling tools capable of creating junctions and pavements. In order to make a better performing model, we use straight and arc road segments consisted of minimum amount of polygons. The main focus of this thesis will be creating a 2D procedural road network generation system with decreased polygon and texture costs.

Summary:

Geniş çaplardaki yol ağlarını modellemek, modellemeciler için ciddi zaman gerektiren bir iştir. Eğer modelin temel kısımlarını prosedürel olarak daha pratik bir şekilde yaratırsak, modellemecilere detaylar üzerinde çalışmaları için daha fazla zaman sağlayabiliriz. Biz bu tezde düşük detay ve hafif yükte iki boyutlu yol ağı modelleri oluşturulmasına yoğunlaşıyoruz. Aynı zamanda istendiği gibi yol şeritlerinin ve çizgilerinin değiştirilmesine olanak sağlayan yeni bir yöntem tanıtıyoruz. Sistemimiz geleneksel yol ağı modelleme uygulamalarında yer alan kavşak ve kaldırım gibi temel öğeleri de içerisinde barındırıyor. Daha iyi performansa sahip olan 2 boyutlu modeller üretebilmek adına düşük sayıda poligonlardan oluşan düz ve çembersel yol parçaları kullanıyoruz. Bu tezde poligon ve doku masraflarını kısarak 2 boyutlu prosedürel yol ağı üretebilecek bir sistem oluşturmayı amaçlıyoruz.