Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı / Endüstriyel Tasarım Bilim Dalı

A procedure proposal for developing novel ideas for military products: Domain expert knowledge transfer through design by analogy

Askeri ürünler için özgün fikirler geliştirilmesine yönelik bir prosedür önerisi: Analoji yoluyla tasarım ile uzmanlık alanı bilgisi aktarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 521391 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

When future soldier programmes are examined, especially from product design perspective, it is clearly seen that they embody various products from different domains. Some products used in military systems are originally commercial products which are integrated to military systems. These products which can be used for both commercial and military purposes are defined as "dual-use technologies". Such integrated military systems are open for new ideas especially in the concept generation phase in terms of product variety. This type of ill-defined concept generation process makes it difficult to produce solid solutions and this situation leads designers to the process of reproductive thinking. To overcome this problem, there are many Design-by-Analogy (DbA) methods, tools and techniques in the literature. Practicability and efficiency of these methods, tools and techniques are highly questionable due to their experimental nature. These DbA methods, tools and techniques present design knowledge to designers who have no knowledge in this domain. However, DbA literature predicts that this may not be enough to lead designer to innovation. To achieve innovation and cross domain knowledge transfer, transferring knowledge between experts is important. In this respect, study aims to involve designers who have domain knowledge. In order to increase the efficiency of DbA process the procedure of Expert Knowledge Transfer Through Design-by-Analogy (DEKT-DbA) is developed. Before conducting the study, situational awareness concept was determined as a design problem to be resolved, by military experts. In the process, individual workshops and semi-structured interviews were made with 20 product designers from different domains. These 20 designers were able to create 76 design solutions to increase situational awareness of military personnel. The design solutions were firstly categorized under the subsystems of soldier modernisation programmes and then evaluated by juries who are experienced product designers in defense industry. The efficiency of DEKT-DbA is evaluated with these scored concepts. In addition, the knowledge of designers on design by analogy and other methods or tools and techniques in terms of cross-industry innovation was also examined.

Summary:

Dünyadaki askeri modernizasyon çalışmaları ürün odaklı incelendiğinde, çalışmaların birçok farklı sektörden, birçok farklı ürüne bağlı olarak gelişmekte olduğu görülmektedir. Askeri sistemlerde yer alan bazı ürünler, ticari kökenli ürünlerin askeri alana entegre edilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde hem sivil hem de askeri alanda kullanılan ürünler ilgili alanyazında "çift kullanımlı teknolojiler" olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde farklı alanlardaki ürünlerden oluşan askeri sistemler, özellikle konsept geliştirme aşamasında ürün çeşitliliğinin sağlanabilmesi için, yeni fikirlerin geliştirilmesine açıktır. Eğreti tanımlanmış bu tarz konsept geliştirme süreçleri, süreci zorlaştırmakta ve tasarımcıları yaratıcı düşünme süreçlerine yönlendirmektedir. Alanyazında birçok analoji yoluyla tasarım yöntem, araç ve teknikleri önerilmektedir. Bu yöntem, araç ve tekniklerin deneysel doğaları gereği, uygulamadaki pratiklikleri ve etkenlikleri sorgulanmaktadır. Alanyazındaki analoji yoluyla tasarım yöntem, araç ve tekniklerinde, sektörel bilgisi olmayan tasarımcılara farklı alanlara ilişkin tasarım bilgisi sunulur, ancak, bu süreç tasarımcının yenilikçi çözümler üretmesi için yeterli değildir. Yenilikçilik ve alanlar arası bilgi aktarımını sağlamak için farklı alanlardaki uzmanların bir araya gelerek bilgi aktarımı gerçekleştirmesi önemlidir. Bunları göz önünde bulundurarak, çalışma sektörel bilgisi olan tasarımcıların sürece dâhil edilmesini amaçlar. Analoji yoluyla tasarım sürecinin etkinliğini artırmak amacıyla, çalışmada Analoji Yoluyla Tasarım ile Uzmanlık Alanı Bilgisi Aktarımı olarak adlandırılmış prosedür geliştirilmiştir. Çalışma öncesinde askeri uzmanlar ile görüşülmüş ve tasarım problemi olarak "durumsal farkındalık" belirlenmiştir. Süreç boyunca farklı sivil sektörlerden 20 ürün tasarımcısı ile bireysel çalışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada 20 tasarımcı, durumsal farkındalığı arttırmayı hedefleyen toplamda 76 tasarım çözümü sunmuştur. Çözümler ilk önce literatürde belirtilen modernize piyade alt sistemler başlığında gruplanmış ve daha sonrasında savunma sanayinde deneyimi olan bağımsız bir jüri grubu tarafından değerlendirilmiştir. Puanlanan konseptler ile Analoji Yoluyla Tasarım ile Uzmanlık Alanı Bilgisi Aktarımı prosedürünün etkinliği değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında ürün tasarımcılarının analojik tasarım ve ya diğer yaratıcılık yöntem, araç ve teknikleri hakkında bilgileri sorgulanmış ve bunları tasarım süreçlerine dâhil edip etmedikleri incelenmiştir.