Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Process model for component oriented software development

Bileşen yönelimli yazılım geliştirme için süreç modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROCESS MODEL FOR COMPONENT ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT Bayar, Vedat M. S., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru November 2001, 60 pages A process model is developed for Component Oriented Software Engineering (COSE) paradigm. The model presents a guide for component-based software development. The process starts with the decomposition of a system specification and ends up with the system by the integration of the decomposed system. A case study that shows the application of the process model is conducted. Also a comparison of the proposed process model with the existing process models is done. Software components, Component-Based Development (CBD), and component architectures are studied in detail to provide a background knowledge to understand the paradigm and the model. Keywords: Component Oriented Software Engineering, Component Oriented, Component Based Development, Software Component, Process Model. m

Summary:

oz BİLEŞEN YÖNELİMLİ YAZILIM GELİŞTİRME İÇİN SÜREÇ MODELİ Bayar, Vedat Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışman: Doç. Dr. Ali Hikmet Doğru Kasım 2001, 60 sayfa Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği (BYYM) yaklaşımı için bir süreç modeli geliştirildi. Geliştirilen bu süreç modeli, bileşen tabanlı yazılım geliştirme için bir yol gösterici niteliği taşımaktadır. Model, sistemin alt parçalarına ayrıştırılması ile başlamakta ve ayrıştırılan bu parçaların tekrardan entegrasyonuyla yeni sistemin oluşturulmasıyla sonuçlanmaktadır. Süreç modelinin uygulanışını gösteren örnek bir çalışma yapıldı. Ayrıca süreç modeli, mevcut süreç modelleri ile karşılaştırıldı. Yazılım bileşenleri, yazılım tabanlı uygulama geliştirimi ve bileşen mimarileri de modelin ve BYYM yaklaşımının daha iyi anlaşılması için detaylı bir şekilde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği, Bileşen Yönelim, Bileşen Yönelimli Uygulama Geliştirme, Yazılım Bileşeni, Süreç Modeli. iv