Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A programming language for beginners based on Turkish syntax

Yeni başlayanlar için Türkçe sözdizimli bir programlama dili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153482 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROGRAMMING LANGUAGE FOR BEGINNERS BASED ON TURKISH SYNTAX Tutar, Sercan M S , Department of Computer Engineering Supervisor : Assoc Prof Dr Cem Bozşahin Co-Supervisor : Assist Prof Dr Halit Oğuztüzün September 2004, 70 pages Programming is a difficult activity because it requires thinking in a way that ordi nary people are not familiar with ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TÜRKÇE SÖZDİZİMLİ BİR PROGRAMLAMA DİLİ Tutar, Sercan Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Assoc Prof Dr Cem Bozşahin Ortak Tez Yöneticisi : Assist Prof Dr Halit Oğuztüzün Eylül 2004, 70 sayfa Programlama, sıradan insanların alışkın olmadığı bir biçimde düşünmeyi gerektir diğinden dolayı, zor bir faaliyettir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.