Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A project payment scheduling problem with discounted cash flows

İskontolandırılmış nakit akışlı proje ödeme çizelgelemesi problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368903 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study we consider a project payment model with discounted cash flows. We assume that the client payment times are defined in the project contract. The activities are characterized by their processing times and costs that are incurred at their completions. Our problem is to find the client payment amounts and activity completion times so as to minimize the net present value of the client payments and activity costs. We show that the problem is strongly NP-hard. We formulate the problem as a mixed integer nonlinear programming model and solve small to moderate sized problem instances. For moderate to large sized problem instances, we propose a branch and bound algorithm that employs efficient lower and upper bounding mechanisms.

Summary:

Bu çalışmada, nakit akışlarının iskontolandırıldığı bir proje çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Müşteri ödemelerinin tanımlı zamanlarda ve proje harcamalarının ise aktivite bitiş noktalarında yapıldığı varsayılmıştır. Problemimiz, toplam müşteri ödeme ve aktivite maliyetlerinin bugünkü değerini ençoklayan, müşteri ödeme miktarlarını ve aktivite bitiş sürelerini belirlemektir. Problemimizin NP-zor olduğunu gösterdik. Problemimizi tam sayılı karmaşık doğrusal olmayan bir model marifetiyle tanımaya çalıştık. Modelin küçük boyutlu problemler için optimal çözümü bulduğunu gördük. Orta boyutlu problemleri çözebilmek için bir dal-sınır algoritmasını geliştirdik. Algoritmanın performansı optimal çözümün özelliklerini ve geliştirdiğimiz alt ve üst sınırlama mekanizmalarını kullanarak iyileştirdik.