Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A proposal for tactical messaging and usage of extensible markup language message text formats in the tactical command control and information systems

Taktik mesajlaşma ve taktik komuta kontrol bilgi sistemlerinde genişleyebilir işaretleme dili mesaj tekst formatı (XML-MTF) nin kullanılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143688 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis investigates the usage area of Extensible Markup Language Message Text Format (XML-MTF) in Tactical Command and Control Information System (TC2IS). It examines the used tactical message types and their application area in Turkish Army and what the XML and XML-MTFs are explained. Finally; MTF traffic of a brigade is simulated to verify that XML technology can be used effectively in Turkish Land Forces Tactical Command Control and Information System Projects (TLF TC2IS). Keywords: XML, MTF, XML-MTF

Summary:

Bu tez Taktik Komuta ve Kontrol Sistemlerinde (TKKBS) XML'le Tekst Tabanlı Mesaj Formatlarının kullanılması konusunu analiz etmektedir. Taktik mesajlaşma çeşitleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulama alanlarını incelenmektedir. XML ve XML-MTFin ne olduğunu açıklanmıştır. En sonunda da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Taktik Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemeleri projelerinde XML teknolojilerinin etkin olarak kullanılabilirliğini doğrulamak için bir tugayın mesaj trafiği simüle edilmiştir. Anahtar Kelimeler: : XML, MTF, XML-MTF