Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Yapı Bilim Dalı

A proposal for the structure of production drawings of design/build construction projects in computer environment

Tasarla/inşaa et tarzı inşaat projeleri uygulama çizimlerinin bilgisayar ortamında düzenlenmesi için bir öneri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201880 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Documentation is an important aspect in the construction industry since there are many types and number of documents that have to be controlled for the success of a given project In design/build projects, site technical groups of the contractor upgrade the tender drawings by preparing shop drawings to be sent to the consultant for checking purpose Especially in large projects a great many shop drawings are produced, causing a need of a system to keep track of and to understand the status of the drawings These all can be achieved with a proper documentation system to be used within the company ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

nsaat sektöründe dosyalama önemli bir yer teskil etmektedir çünkü çok sayıda ve çesitli belgeler vardır ve de verilen projenin basarıya ulasabilmesi adına, bunların kontrol edilmesi gerekir Tasarla-insaa et tarz projelerde, müteahhidin teknik grupları orijinal çizimlerin üzerinde çalısırken, üretim çizimleri hazırlayarak kontrol edilmesi için kontrolöre gönderirler Özellikle büyük projelerde, birçok sayıda üretim çizimi hazırlanır ki dolayısıyla çizimlerin asamasını anlayabilmek ve takip edebilmek için bir sisteme ihtiyaç duyulur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.