Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Proposed approach for ıs outsourcing in the Turkish Land Forces Command

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bilgi sistemleri dış kaynak kullanımı için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114665 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROPOSED APPROACH FOR IS OUTSOURCING IN THE TURKISH LAND FORCES COMMAND Çalkayış, Mehmet M.S., Information Systems Program Supervisor: Prof. Dr. Semih Bilgen July 2001, 142 pages In this study, specific information system (IS) outsourcing problems in the Turkish Land Forces Command (TLFC) are investigated and a standard procedure to alleviate experienced problems is proposed. Starting with the general overview of the literature, the future, advantages and disadvantages, essences, and the properties of IS outsourcing are reviewed. Then the specific problems of the TLFC are considered. After reviewing the specific problems, a proposal for IS outsourcing process in the TLFC is presented. This proposal is evaluated by the help of a case study. The advantages of the proposal are reviewed by comparing the proposed approach with the ad- hoc approach actually followed. Keywords: IS Outsourcing, TLFC

Summary:

oz KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMDA BİLGİ SİSTEMLERİ DIŞ KAYNAK KULLANİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Çalkayış, Mehmet Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Programı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Semih Bilgen Temmuz 2001, 1 42 sayfa Bu çalışmada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bilgi sistemleri dış kaynak kullanımına ait problemler araştırılmış ve yaşanan bu problemleri azaltacak standart bir prosedür önerilmiştir. Literatüre genel bir bakışla bilgi sistemlerinde dış kaynak kullanımının geleceği, avantaj ve dezavantajları, gerekleri ve özellikleri tartışılmıştır. Daha sonra Kara Kuvvetleri'nin özel problemleri ele alınmıştır. Özel problemlerin ele alınmasını müteakip Kara Kuvvetleri için bir bilgi sistemleri dış kaynak kullanımına ait bir süreç önerilmiştir. Bu öneri bir örnek çalışması ile değerlendirilmiş ve önerinin avantajları, önerilen yaklaşım ile gerçekte uygulanan gelişigüzel yaklaşım karşılaştırılarak tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: Bilgi Sistemleri Dış Kaynak Kullanımı, KKK iv