Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Proposed model for Turkish Land Forces command software intensive systems acquisition process

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yazılım yoğunluklu sistem tedarik süreci için bir teklif

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119497 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROPOSED MODEL FOR TURKISH LAND FORCES COMMAND SOFTWARE INTENSIVE SYSTEMS ACQUISITION PROCESS Bilir, Nevzat M.S., Department of Information Systems Supervisor: Prof. Dr. Semih Bilgen July 2002, 145 pages Turkish Land Forces Command uses information technology opportunities to satisfy its needs arising from the obligation for being a strong army. One of the main difficulties in using information technologies is the acquisition of these systems. This thesis reviews the fundamentals of software intensive systems acquisition process and then proposes a new model for Turkish Land Forces Command. Software acquisition process models are discussed and compared with each other. The current Turkish Land Forces Command acquisition process is studied to state the management, legal, resource, and industrial problems within the comtemporary models' perspective. The focus of this thesis study is proposing an acquisition model based on four international models, successes of which have been proven. Keywords: Software Intensive Systems Acquisition Process, Euromethod, ISO/TEC TR 15504, Software Acquisition Capability Maturity Model, IEEE Recommended Practices for Software Acquisition, Requirements Development, Tendering. m

Summary:

oz KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YAZILIM YOĞUNLUKLU SİSTEM TEDARİK SÜRECİ İÇİN BİR TEKLİF Bilir, Nevzat Yüksek Lisans, Bilgi Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Semih Bilgen Temmuz 2002, 145 sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığı güçlü bir ordu olma zorunluluğundan kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamak için bilişim teknolojileri fırsatlarını kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımındaki en büyük zorluklardan biri bu sistemlerin tedarik konusudur. Bu çalışma, yazılım yoğunluklu sistem tedarik sürecinin temellerini inceledikten sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni bir model önermektedir. Yazılım tedarik süreç modelleri incelenip karşılaştırılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının hali hazırdaki süreci, yönetimsel, kanuni, kaynak ve sektörel problemleri ortaya koymak için, çağdaş modellerin ışığı altında incelenmiştir. Bu tez çalışmasının temel amacı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için, başarıları kanıtlanmış dört uluslararası modele dayalı bir tedarik modeli önermektir. Anahtar Kelimeler: Yazılım Yoğunluklu Sistem Alım Süreci, Euro method, ISO/IEC TR 15504, Yazılım Tedarik Yeteneği Olgunluk Modeli, Yazılım Tedariği İçin Tavsiye Uygulamalar, İsterlerin Geliştirilmesi, İhale. iv